YVA-selvitys puoltaa akkumateriaalitehtaita Keltakalliolle

Kotkan Keltakalliolle ja Haminaan kahta akkumateriaalitehdasta suunnitteleva Finnish Battery Chemicals Oy on viime viikolla jättänyt YVA-ohjelman mukaisen selostuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka toimii hankkeessa valvovana yhteysviranomaisena. YVA-selostuksen konsulttiyhtiönä toimi Ramboll Oy.Kokonaisuudessan YVA-prosessi pyritään viemään läpi kevään kuluessa. Ympäristöhaitat vähäisiäYVA-selostuksen mukaan hankkeesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset on arvioitu suurimmaksi osaksi vähäisiksi. Tehtyjen arviointien perusteella hankkeen eri tuotantokapasiteettivaihtoehtojen arvioidaan […]

Jari Korkki viemään Pyhtäätä kartalle

Pitkän linjan journalisti, toimittaja ja kirjailija Jari Korkki on valittu Pyhtään kunnan viestintä- ja markkinointiasiantuntijaksi 1.3.2021 alkaen.Tehtävä on Pyhtään kunnassa uusi ja vastaa kunnanvaltuuston joulukuussa 2020 hyväksymän kuntastrategian tavoitteeseen: Pyhtää kartalle.Uuden viestintä- ja markkinointiasiantuntijan panos sekä kehityshankkeiden edistämisessä että kunnan vuorovaikutuksen kehittämisessä eri sidosryhmiin päin tulee olemaan tärkeää. Pyhtäällä on meneillään useita merkittäviä kehityshankkeita kuten […]