Pääkirjoitus: Työelämässä puhaltavat muutoksen tuulet

Viime viikkojen aikana Kotkasta on tullut monia myönteisiä uutisia, jotka vahvistavat uskoa alueen parempaan tulevaisuuteen. Sulzer Pumps Oy kertoi investoinneistaan Karhulaan ja suuresta laitekaupasta Kemin biojalostamoon, akkumateriaalitehdashanke edistyy ja kaupungin talouttakin hoidetaan järkevän suunnitelmallisesti ja vastuullisesti.

Vesi virtaamaan Uittimensalmessa

Paikalliset osakaskunnat hakevat lupaa salmen ruoppaamiseksi. Hankkeella halutaan parantaa lintujen ja kalojen elinmahdollisuuksia sekä alueen virkistyskäyttöä.