Puukoulusta esitys huhtikuun loppuun mennessä

Karhulan vanhan puukoulun kunnon ja rakennushistoriallisten arvojen arviointi on loppusuoralla. Virkamiesten esitys siitä, korjataanko puukoulu vai puretaanko, valmistunee huhtikuun loppuun mennessä.