Lisäraha läpi valtuustossa selvin numeroin 28-23

Kotkan kaupunginvaltuusto päätti juuri äsken maratonkokouksensa päätteeksi myöntää kymmenen miljoonan euron lisärahoituksen tapahtumakeskusta rakentavalle Backstaff Oy:lle. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen selvin numeroin 28-23.
Valtuusto käsitteli asiaa neljän ja puolen tunnin ajan, lienee ennätys tällä valtuustokaudella. Paljon puheita esityksen puolesta ja vastaan kuultiin verkossa käydyssä kokouksessa.

Demareiden Pia Hurtta: Päätös on tehtävä tänään

Demareiden Pia hurtta: Kustannusten nousu on vakava paikka, eikä siihen ole ryhmässämme suhtauduttu kevyin perustein. Näemme kuitenkin, että Tapahtumakeskus on osa Kantasatamakokonaisuutta, jonka toteuttaminen on alueellemme merkittävä elinvoimahanke, joka vahvistaa Kotkan ja koko Etelä-Kymenlaakson osaamispääomaa sekä mm. matkailu- ja tapahtuma-alaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat Xamkin kampus, tapahtumakeskus, turvapuisto, kehittyvä risteilyliikenne ja sille valmistuva terminaali.

Lisärahoitusta ei palautettu uudelleen valmisteluun

Kotkan kaupunginvaltuusto jatkaa tapahtumakeskuksen lisäyksen käsittelyä. Antti Hyyryläinen (vas.) esitti, että tapahtumakeskuksen lisärahoitus palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitys kaatui odotetusti äänin 29-22. Tämä ennakoi myös tulevaa päätöstä lisärahoituksen myöntämisestä. Asian käsittely jatkuu. Valtuusto pitää tauon. Kokous jatkuu 19.20.

Sami Virtanen esittää sisäistä tarkastusta tapahtumakeskusprosessista

Tapahtumakeskuksen lisärahoituksen käsittely alkoi kirjallisesti pyydetyillä puheenvuoroilla. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sami Virtanen (sd.) esitti lisärahoitusta kannattaneessa puheenvuorossaan, että valtuusto päättäisi sisäisen tarkastuksen aloittamisesta. Tarkastus liittyisi tapahtumakeskuksen suunnitteluprosessiin ja sen kaikkiin toimijoihin. Virtanen pitää riskinä ja virheenä, jos valtuusto ei myönnä nyt lisärahoitusta. Virtasen mielestä syyllisiä ei tässä vaiheessa pidä etsiä, vaan myöntää lisärahoitus ja selvittää asia […]

Tiedoantokokouksen salaaminen jäi hiertämään valtuutettuja

Viime maanantaisen valtuuston tiedonantokokouksen aiheuttama salaiseksi julistaminen jäi hiertämään osaa valtuutettuja. Parhaillaan meneillään olevassa valtuuston kokouksessa hallintosäännön uudistamisesta käydyssä keskustelussa Olli Kekkonen (ps.) esitti hallintosääntöön muutoksen liittyen valtuuston tiedonantokokouksiin.
Kekkosen esitys äänestettiin kumoon selvin äänin 33-18.

Valtuuston kokouksesta odotetaan pitkää

Kotkan kaupunginvaltuusto aloitti kokouksensa. Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että ensimmäisenä käsitellään hallintosäännön uudistamista ja sen jälkeen on vuorossa lisärahoitus tapahtumakeskukselle.

Järjestystä muutettiin, koska kokouksesta odotetaan pitkää. Kokousta jatketaan ensi maanantaina, mikäli kaikkia esityslistassa mainittuja asioita ei saada tänään käsiteltyä. Kymensuu-lehti seuraa kokousta.

Kolumni: Hyvää sananvapauden päivää!

Sanavapauteen liittyy olennaisena osana julkisuuslaki eli laki viranomaisten toiminnan ja asiakirjojen julkisuudesta. Eli kansalaisten oikeudesta saada tietoa viranomaisten toiminnasta.
Sananvapautta ja kansalaisten oikeutta tietoon voidaan kuitenkin estää monin epäsuorin ja rakenteellisin keinoin.