Tapauksen taustaa: Hukkalämpö hukataan Kotkassa

Kotkan Energia on rakentamassa Kantasatamaan energiakeskusta, joka on kallis hankkia ja käyttää. Lämmityksen nimellistehosta se tuottaisi 90 prosenttia polttamalla tuotetulla kaukolämmöllä, jonka polttoaineista lähes 40 prosenttia on fossiilisia.
Kotkassa olisi mahdollista päästä eroon polttamisesta ja sen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä hukkalämmön ja lämmön kausivarastoinnin avulla tai ainakin vähentää fossiilisten polttoaineiden osuutta merkittävästi.