Kotkassa Kuninkaantie on piilossa

Ennen Kotkaa Kymi oli maa- ja vesiliikenteen solmukohta, jonka halki kulki nykyisin Kuninkaantieksi nimitetty väylä Turusta Viipuriin. Sitä pitkin kulkivat kauppiaat, kuninkaan lähetit ja armeijat, tavalliset ihmiset ja posti 1300-luvulta nykypäivään.
Tie kulkee Sutelantien kautta Kyminlinnan pohjoispuolitse. Sitten ylitetään vanha silta suuntana Korkeakoski, josta edetään Virsumäentietä Vanhalle Viipurintielle Tavastilantien risteykseen ja niin edelleen.
Saksalassa asuvan Pentti Välipakan. Hän harmittelee Kotkan kaupungin välinpitämättömyyttä kylätietä kohtaan:
– Katsokaa tuota raiskiota, toisella puolella on suojeltu alue, mutta toiselle ei jätetty puita suojaksi, Pentti Välipakka kommentoi.