Satama Areenan peruskivi muurattiin

Satama Areenan peruskivi muurattiin Kotkan Kantasatamassa tänään. Perinteisessä tilaisuudessa kuultiin tervehdyksiä hankkeessa mukana olevilta. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi kotkalainen kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).
Paateron kuten muidenkin juhlapuhujien tervehdyksissä korostui usko tulevaisuuteen ja tapahtumakeskuksen tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, niin taloudellisiin kuin henkisiinkin.