Kotka-Pyhtää -alueelle perustettiin oma perinneosasto sotaveteraanien etujen vaalimiseksi

Sotien 1939-1945 Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosasto on perustettu Kotkassa. Perinneosasto hoitaa ja vaalii sotien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja ja koordinoi näihin liittyvää paikallista perinnetyötä osana lokakuussa Haminassa perustettua Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:tä.
Kuluvan vuoden aikana lakkautettavilta Kotkan ja Karhulan-Kymin sotaveteraaniyhdistyksiltä periytyvänä tehtävänä perinneyhdistys ja perinneosasto edistävät ja valvovat sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja ja toimeentuloa.