Aluevaaleissa puolueilla on kova tahto – ehdokasasettelu on käynnissä

Ensimmäiset aluevaalit pidetään ensi tammikuussa. Kuntavaali- ja koronatokkurassa olevat suomalaiset eivät ehkä välttämättä ymmärrä, kuinka merkittävästä asiasta on kysymys. Vaaliaktiivisuudesta on suuri huoli.

Lainaus Varsinais-Suomen maakuntajohtajan, karhulaislähtöisen Kari Häkämiehen kolumnista Kymensuu-lehdessä 25.8.

”Uusia alueita hallitaan suoralla kansanvaalilla valituilla aluevaltuustoilla. … Kyseessä on suurin hallinnollinen muutos suomalaisessa yhteiskunnassa kenties sataan vuoteen, mutta ihmisten tietoisuus asiasta on kovin heikkoa, ja sen vuoksi myös mielipiteet heittelevät laidasta laitaan.

Vaaliaktiivisuuden ennustaminen on haastavaa. … Ihmisiä vaivaa vaaliväsymys ja myös koronalla saattaa olla osuutensa siihen, että vaalihuoneistojen oville ei kenties muodostu jonoja.”

Vaalit käydään hyvinvointialueittain. Kymenlaakso on tämän seudun hyvinvointialue ja tämän seudun suurin kunta on Kouvola. Kouvolassa on hieman enemmän asukkaita kuin Etelä-Kymenlaakson viidessä kunnassa yhteensä.

Tämä tarkoittaa vaaliehdokasasetteluun haastavat asetelmat, jollei eteläinen Kymenlaakso halua antaa Kouvolalle yksinkertaista enemmistöä aluevaalien voittoon.

Jokaisella puolueella on aluevaaleissa kova tahto saada mahdollisimman monta valtuutettua päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon asioista sekä ainakin palotoimesta.

Näitä asioita Kymensuu-lehti kysyi piirien toiminnanjohtajilta tai vastaavilta.

Jussi Tauriainen, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry.

1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

– Tavoitteena on luonnollisesti vaalivoitto jokaisella piirin hyvinvointialueella. Meillä on vahva palo parantaa ihmisten arjen palvelujen saatavuutta, toimivuutta sekä yleistä laatua. Aluevaalit ovat luonnollisesti hyvinvointivaalit, joissa meillä sosialidemokraateilla on paljon annettavaa.


2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Ehdokashankinta on lähtenyt mukavasti käyntiin jokaisella alueella. Alueilla on omat vaalityöryhmänsä, jota johtaa alueen vaalipäällikkö. Kuntavaalien läheisyys varmasti vaikuttaa, mutta ehdokkaita on saatu eri alueilla kasaan jo hyvän kokoinen joukko. Toki on matkaa vielä täysiin listoihin, mutta työ on vasta alkanut.

3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

-Toivotaan, että koronatilanne helpottaa ja pääsemme kampanjoimaan ihmisläheisesti. Viime kevät opetti myös miten tärkeää on tehdä kantaa ottavaa kampanjatyötä toreilla ja turuilla, mutta myös sosiaalisen median puolella ja paikallislehtien palstoilla. Kampanjassa on hyvin tärkeää selkeys, koska aluevaalit ovat kaikille uudet vaalit. Kyse on meille elintärkeiden sote-palvelujen kehittämisestä. Haluan itse olla kannustamassa meidän ehdokkaita aktiiviseen ja rohkeaan vaalityöhön. Yhdessä tekemällä saavutamme parhaan tuloksen

Pia Rantanen, toiminnanjohtaja, Kokoomus Kymenlaakso


1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?
Koko Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella on tarkoitus asettaa täydet listat (73 ehdokasta) ja tavoittelemme vaalivoittoa kaikissa kolmessa maakunnassa.

– Toivotaan, että koronatilanne helpottaa ja pääsemme kampanjoimaan ihmisläheisesti. Viime kevät opetti myös, miten tärkeää on tehdä kantaa ottavaa kampanjatyötä toreilla ja turuilla, mutta myös sosiaalisen median puolella ja paikallislehtien palstoilla. Kampanjassa on hyvin tärkeää selkeys, koska aluevaalit ovat kaikille uudet vaalit. Kyse on meille elintärkeiden sote-palvelujen kehittämisestä. Haluan itse olla kannustamassa meidän ehdokkaita aktiiviseen ja rohkeaan vaalityöhön.

2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Ehdokashankinta on alkanut ja toistaiseksi ihan suotuisissa merkeissä. 5.10 piirihallitus nimeää ensimmäiset ehdokkaat.

3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Sydän on oikealla edelleen, substanssi ja ehdokkaat edellä, positiivisella asenteella.

Sami Porkka, Suomen Keskusta, Kymenlaakson piiri

1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

-Tavoitteena on olla vahva vaikuttaja tulevassa aluehallinnossa ja saada ryhmään edustajia joka puolelta maakuntaa.

2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Tällaisia vaaleja ei ole ennen käyty, joten ehdokashankinnassa joudutaan käymään normaalia enemmän läpi, mistä asioista tulevat alueet päättävät ja mihin ehdolle asettuva on lähtemässä mukaan. Sitä kautta työtäkin joudutaan varmasti tekemään enemmin.

-Meillä ehdokasasettelu avataan virallisesti piirin ylimääräisessä kokouksessa 16.9. joitakin ehdokkaita on kuitenkin jo suullisesti lupautuneina. Se, kuinka vaikeaa ehdokashankinta tulee olemaan, tulee näyttäytymään, kun asiassa kunnolla päästään vauhtiin. Onneksi olosuhteet mahdollistavat paremmin kasvotusten tapaamisen ja ehdokkuudesta keskustelemisen kuin esim. kuntavaaleissa; näissä vaaleissa henkilökohtainen tapaaminen ehdokashankinnassa tulee olemaan entistä tärkeämpää.

 3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Lopullisesti kampanjointi tietysti muotoutuu sen mukaan, miten koronatilanne kehittyy. Nyt olemme kuitenkin luottavaisia, että kampanjointia pystytään tekemään toreilla ja turuilla ihmisiä tavaten. Näiden lisäksi luonnollisesti näytään niin sähköisessä kuin panetussakin mediassa. ajallisesti varsinainen kampanjointivaihe ajoittunee varsin lyhyelle jaksolle vaaleja edeltäville viikoille. Toki, sopivissa tilaisuuksissa ollaan esillä syksyn aikana niin kuin monessa kunnassa on ollut tapana, olipa vaaleja tulossa tai ei.

Arttu-Petteri Klami, puheenjohtaja, Kotkan Perussuomalaiset ry, aluevaalivastaava.

1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

– Lähdemme tietenkin tavoittelemaan suurimman puolueen asemaa uudessa aluevaltuustossa. Olemme tavallisen ihmisen oikeuksien puolustajia, jotta ihmisellä olisi jatkossakin mahdollisuus päästä lääkärille ja meillä olisi palokuntia tulevaisuudessakin turvana.

2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Perussuomalaisten ehdokashankinta on käynnissä ja kiinnostusta on ollut yllättävänkin paljon ehdokkuudelle, vaikka esimerkiksi itse äänestysprosentti jää varmaankin historiallisen alhaiseksi.

3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Persussomalaiset ovat kansanliike ja olemme aktiivisesti ihmisten parissa esimerkiksi toreilla.

Vesa Vainio, Kymen piirin puheenjohtaja, Kristillisdemokraatit (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)

1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

– Tavoitteemme on saada toimivat Sote- palvelut koko Kymenlaaksoon, jotka ovat myös kustannustehokkaat. Nykytaso ei palveluiden suhteen riitä, vaan luo lisää turvattomuutta maakuntamme asukkaisiin. Kymenlaakso on valtiovallan taholta laitettu väliinputoajaksi päivystysasetuksella erikoissairaanhoidon suhteen ja yhteisvoimin palveluiden tasoa pitää maakunnassamme korjata.

2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

–  Ehdokkaita löytyy yllättävän hyvin, vaikka viime kunnallisvaaleista on vain vähän aikaa.

Yritämme saada tasapainoisen listan siten, että pohjoisesta ja etelästä olisi saman verran ehdokkaita. Se on entistä tärkeämpää.

 3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Vaalikampanja on työn alla. Täytyy katsoa, mihin rahat riittävät. Budjettiin on varattu korkeintaan puolet verrattuna kuntavaalien panostukseen.

Jaakko Turunen, toiminnanjohtaja, Vasemmistoliitto, Savo-Karjala ja Kaakkois-Suomi

  1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

– Tavoittelemme Kymenlaaksoon täyttä ehdokaslistaa ja ehdokkaita jokaisesta vaalipiirin kunnasta. Tavoittelemme parantamista kuntavaalituloksesta ja neljää paikkaa tulevaan aluevaltuustoon.

-Haluamme tehdä Kymenlaakson sotesta ja hyvinvointialueesta alueen ihmisten tarpeisiin vastaavaa ja ihmisten näköistä.

2. Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Ehdokashankinta on jo alkanut ja suostumuksia on alkanut tippua mukavaan tahtiin. Ihmiset ovat alkaneet herätä aluevaaleihin syyskuussa.

3. Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Uskon että varsinainen kiivas kampanja-aika tulee vaalien ajankohdan takia olemaan varsin lyhyt. Kiivain kampanjointi ajoittunee kahdelle viimeiselle vaaliviikolla 10. – 22.1.2022.

-Toivottavasti pääsemme pian koronarajoituksista ja pääsemme kampanjoimaan aktiivisesti turuille ja toreille. Luotamme kampanjassamme ihmisten kohtaamiseen ja positiiviseen kampanjointiin. Panostamme vahvasti sosiaalisen median kanavoihin. Odotamme, että pääsemme kertomaan ihmisille, että tulevat aluevaalit on tärkeät vaalit, jossa päätetään meille tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastustoimesta, esimerkisi lastensuojelusta, kotihoidosta, mielenterveyspalveluista ja erikoissairaanhoidosta.

Asa Gustafsson, Kymenlaakson RKP:n toiminnanjohtaja

  1. Mitkä ovat puolueesi tavoitteet aluevaaleissa?

– Kymenlaakson RKP:n tavoitteena on asettaa ehdokkaita aluevaaleissa. Tavoitteena on myös hyvä       vaalitulos ja sitä kautta luottamushenkilöpaikkoja.

 Onko ehdokkaita helppo/vaikea saada ja onko ehdokashankinta jo alkanut?

– Meillä on jo tiedossa muutama ehdokas ja lisää on varmasti tulossa. Ehdokasasettelussa ei varmaan tule olemaan vaikeuksia. Vaikeuksia on ehkä enemmän siinä miten saamme mahdollisimman monen äänestysuurnille kun kuntavaaleista on niin lyhyt aika.

 Minkälainen kampanja puolueellasi on aluevaaleissa?

– Perinteistä kampanjaa kun koronatilanne on tasoittunut. Tavoitteena tavata äänestäjiä ja sitä kautta tuoda tietoisuutta aluevaaleista. Kampanjaa toki myös sosiaalisessa- sekä perinteisessä mediassa.

Päivitetty 14.9. kello 19.58 RKP:n edustajan vastauksilla.

Päivitetty 14.9 kello 20.12 täydentämällä SDP:n vastausta.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa