Ari Räisä: Yhdysvallat uuden johtajuuden kynnyksellä

Yhdysvaltojen uusi presidentti, kokenut poliitikko, aloitti tammikuussa työnsä näiden vaikeiden neljän vuoden jälkeen. Vähemmistöjä edustava, voimakkaan tuntuinen nainen on uusi varapresidentti. Olisiko USA enemmän ’united’ neljän vuoden kuluttua kuin viimeisten neljän vuoden aikana? Nyt tuntuu siltä.
Kaikki ovat varmaan ajatelleet viime vuosien aikana, millainen on hyvä johtaja, presidentti, tai pääministeri. Asia tuntuu kristallin kirkkaalta, kun mietin mitä vaaditaan hyvältä tiedemieheltä/naiselta ja hyvältä opettajalta. Minä odotan johtajan olevan järkevä, joka puhuessaan esittää tosiasioihin perustuvia asioita ja miettii sanomisiaan perusteellisesti.
Johtaja ei saa olla älyllisesti laiska. Hänen on oltava laajakatseinen, optimistinen, utelias, ja avoin uusille ideoille ja ratkaisumalleille. Häneltä tarvitaan kuuntelukykyä ja avoimuutta kritiikille.
Yksi parhaista tavoista oppia on huomata omat virheensä. Tunne-elämältään voimakas ihminen ei murene kritiikin ja omien virheidensä edessä. Johtajan on oltava empatiaan kykenevä ja kaikkia edustava. Hänen on oltava muut huomioon ottava ja yhteistyöhaluinen.
En voi kuvitella tieteessä tyoskentelevää tai opettajaa ilman edellä mainittuja vaatimuksia.
Toinen mieleeni tuleva asia ovat ihmiset, jotka vaaleissa äänestävät ehdokkaita, joilla ei ole noita ominaisuuksia. Olen asunut useissa maissa, ja hypoteesini on, että kaikissa maailman maissa noin 15-20 prosenttia ihmisistä ei välttämättä halua demokratiaa, ei arvosta tai ymmärrä perustuslaissa säädettyä oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, eikä mieti syvällisemmin sananvapauden merkityksellisyyttä. He eivät ehkä ymmärrä, mitä verorahoilla kustannetut opiskelumahdollisuudet ja kaikille turvattu sairaanhoito Pohjoismaissa merkitsevät.
On tärkeää, että vallassa olevat pystyvät tavoittamaan ja palvelemaan myös näitä ihmisiä, ja toivottavasti auttaa heitä ymmärtämään demokratian ja eri instituutioiden ja ihanteiden tärkeyttä. Jokaisen auttaminen kuuluu myös opettajille, kun he opettavat vaikkapa kriittistä ajattelua.
Omalla työlläni voin pienellä, mutta tärkeällä tavalla, yrittää kriittisen ajattelun edistämistä ja älyllisen laiskuuden vähentämistä. Yritän opettaa jokaista. Joskus onnistun, joskus en. Olen myös suomalaisena ylpeä Suomen kansallisesta strategiasta valeuutisia ja propagandaa vastaan. Jaoin asiaa käsitelleen The Guardian -lehdessä olleen artikkelin kaikille työtovereilleni, ja puhuin asiasta oppilailleni, ja siitä kuinka hyvä tiede on kaikkea muuta kuin valeuutisia.
Arvostan suomalaista monipuoluejärjestelmää, koska hallitusten muodostaminen edellyttää aina useiden puolueiden ja eri tavoitteiden yhteensovittamista ja kompromisseja. Puolueet, joiden päämäärät ovat ehdottomia, ja joille muiden huomioonottaminen on mahdotonta, eivät pääse hallitukseen. Tämä tekee vaikeaksi esimerkiksi Euroopassa sattuneiden 30-luvun tapahtumien toistumisen.
Haluan olla positiivinen ja uskon parempaan tulevaisuuteen. Yksi tärkeä asia täältä New Yorkista kuitenkin puuttuu: kunnon sauna.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa