Demareiden Pia Hurtta: Päätös on tehtävä tänään

Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia hurtta piti valtuuston kokouksen alkuvaiheessa ryhmäpuheenvuoron:

Meillä on tänään tehtävänä päättää merkittävän elinvoimakokonaisuuden käynnistymisestä.

Kustannusten nousu on vakava paikka, eikä siihen ole ryhmässämme suhtauduttu kevyin perustein. Näemme kuitenkin, että Tapahtumakeskus on osa Kantasatamakokonaisuutta, jonka toteuttaminen on alueellemme merkittävä elinvoimahanke, joka vahvistaa Kotkan ja koko Etelä-Kymenlaakson osaamispääomaa sekä mm. matkailu- ja tapahtuma-alaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat Xamkin kampus, tapahtumakeskus, turvapuisto, kehittyvä risteilyliikenne ja sille valmistuva terminaali.
Tapahtumakeskus-Kampus kokonaisuus on valtuuston itse hyväksymällä hankesuunnitelmalla sidottu yhteen.
Mikäli haluamme Xamkin aloittavan toimintansa uudella Kotkan Kampuksella syksyllä 2023, on meidän kyettävä tekemään päätös tänään. Jos taas tapahtumakeskukselle ei myönnetä lisärahoitusta, joudutaan Xamkin osalta palaamaan suunnittelupöytään. Tämä tarkoittaa siis kampuksen toiminnan käynnistymisen siirtymistä vähintään vuodella ja kustannusten kasvua. On muistettava, nämä kustannukset päättyvät Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:lle, josta Kotka kaupunki omistaa hiukan yli puolet.
Kampuksen valmistumiseen ovat varautuneet myös Kotkan opiskelija-asunnot ja Kymen seudun osuuskauppa, jotka ovat päättäneet toteuttaa keskustaan sadan asunnon opiskelija-asunnot sekä päivittäistavarakaupan.

Moni asia nivoutuu siis yhteen. Jotkut ovat vedonneet siihen, ettei yllä mainittujen osien toteuttaminen ole toisistaan riippuvaisia. Varmastikaan ei ole.
Mutta yksin ne eivät saavuta samaa vetovoimaa kuin yhdessä. Kantasatama on kokonaisuus, jossa eri palaset synnyttävät lisäarvoa toinen toisilleen ja tuottavat sitä kautta myös laajempia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kokonaisuus ja sen mukana tuoma asiakasvirta tarjoaa myös kotkalaisille yrityksille uusia yritystoimintamahdollisuuksia.
Ihan äkkiä mieleeni tulevat tapahtuma- tai risteilyvieraat. Heistä jokainen syö- ja juo, tekee ehkä ostoksi tai etsiytyy muihin kiinnostaviin kohteisiin. Saaristo, Kymijoki, puistot tai esimerkiksi Vellamo tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa erilaisia paketteja vierailijoille. Näiden lisäksi ja jopa tulevaisuuden kannalta merkittävämpää, on Xamkin opetuksen ja tutkimuslaboratorioiden kautta syntyvä tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta alueen yritysten kanssa.

Totean vielä, että tämän vuoden maaliskuun Rakennusteollisuuden suhdannekatsauksessa rakennusraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kehitys hipoi jo alkuvuodesta 200 %. Tämä tilastokeskuksen fakta selventää mielestäni sitä ajatusta, ettei hanketta ole syytä viivästyttää. Hinnat eivät ainakaan tule laskemaan lähivuosina. Päinvastoin, puhutaan jo nyt markkinoiden ylikuumenemisesta.
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/suhdannekatsaukset/2021/kevat/suhdannekatsaus_1_2021_210324.pdf
Kantasatamakokonaisuutta on suunniteltu vuosia ja se vastaa strategisia tavoitteitamme. Alueella on puhuttu pitkään elinkeinorakenteen monipuolistamisesta. Matkailun kehittämiseksi on tehty paljon työtä ja saavutettu siinä positiivinen ote. Tapahtumakeskusinvestoinnilla otamme tässä aimoharppauksen eteenpäin.
Yliopistokaupunkia Kotkasta ei koskaan tule, mutta ammattikorkeakoulun ympärille voimme rakentaa vankan, uudenlaista yrittäjyyttä synnyttävän tutkimus- ja kehittämisympäristön.
Xamkin hakijamäärät ovat kasvaneet vuosittain, joten vetovoimaa ei puutu. Nyt meidän tehtävämme on tukea tätä kehitystä.

Valtuustoryhmämme enemmistö haluaa olla rakentamassa Kotkalle tulevaisuutta.
Tulevaisuutta, jossa jokaisella kotkalaisella nuorella on mahdollisuus jäädä tai mahdollisuus palata. Kaupunkia, jolla on vetovoimaa niin tuleville sukupolville kuin uusillekin asukkaille. Elinvoimaista ja vireää kotikaupunkia!
Sosialidemokraattisen valtuustonryhmän enemmistö on valmis hyväksymään 10 milj. euron suuruisen sijoituksen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja edelleen sijoitettavaksi
Backstaff Oy:n tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuttamiseksi.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa