Demokratia on ahtaalla


Kotka on muuttamassa päätöksenteon mallia. Uusi malli otetaan käyttöön ensi kevään kuntavaalien jälkeen, kun uudet luottamusmiehet aloittavat.
Osana organisaatiouudistusta Kotka teki verkossa kuntalaiskyselyn, jossa asukkailta kysyttiin mielipidettä uudistuksen keskeisiin kysymyksiin. Vastaajien enemmistö oli samoilla linjoilla kuin jatkovalmisteluun valittu ehdotus.

Kuntalaiskyselyt ovat tärkeä osa demokratiaa. Koronakriisin pakottaessa myös kunnallisen hallinnon uuteen asentoon – ja demokratian ahtaalle – on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota osallistavan demokratian toteutumiseen.
Kun kansalaisten oikeutta kokoontua vapaasti julkisissa tiloissa on pandemian vuoksi rajoitettu, se tarkoittaa, että ihmiset ja mielipiteet eivät kohtaa, kaikenlainen puhe – myös poliittinen – on vaimentunut. Yhteiskunnallinen keskustelu, joka ei koskaan ole ollut kotkalaisten vahvuus, on lähes kuollut, koska foorumeja ei ole tai niitä ei osata käyttää.
Yhteiskunta näyttää halvaantuneelta, kun kansalaiset uskovat toteuttavansa tärkeintä kansalaisvaikuttamistaan istumalla kiltisti kotona. Yhteiskunta ei kuitenkaan ole halvaantunut. Sen sijaan teknokraattinen, asiantuntijavaltaan ja johtaviin poliitikkoihin nojaava toimintatapa vahvistuu.

Kotkan kuntalaiskyselyssä sai sanoa mielipiteensä ylipäänsä kaupungin päätöksenteosta. Monissa vastauksissa korostetaan avoimuuden ja tiedottamisen merkitystä ja niiden lisäämistä. Varsinkin suurista valmisteilla olevista asioista kotkalainen haluaa olla paremmin perillä.
Tässä valossa ei ehkä näytä hyvältä, että kotkankantasatama.fi-verkkosivujen tuorein uutinen on noin neljän kuukautta vanha (tai oli ainakin tätä kirjottaessani). Kysymys on kuitenkin Kotkan kärkihankkeesta, jonka olisi hyvä voittaa asukkaiden laaja hyväksyntä.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa