Elomaa sulki valtuuston kokouksen julkisuudelta – mikä Backstaffin tilanteessa ei siedä päivänvaloa?

Jari Elomaa

Kotkan kaupunginvaltuuston tiedonantokokous tapahtumakeskuksen rakentamisen tilanteesta pidettiin maanantaina, kuten tapana on viikkoa ennen valtuuston varsinaista kokousta. Ensi maanantaina valtuusto päättää, lähteekö kaupunki sijoittamaan kymmenen miljoonaa euroa lisää hankkeeseen, jonka kustannusarvio nousi keväällä yhtäkkiä 24 miljoonasta 35 miljoonaan.
Tilanne on kiperä: maanantaina kaupunginhallitus äänesti kaupunginjohtajan esityksestä, joka voitti täpärästi äänin 7-6. Soraäänet hanketta vastaan ovat lisääntymässä.
Yllättäen tiedonantokokous julistettiin salaiseksi eli tiedotusvälineillä ei ollut mahdollista saada linkkiä teams-kokoukseen kuten kuuluisi tehdä. Kotkan hallintosäännössä (13 luku 2§) sanotaan: Tiedonantokokous on julkinen, ellei sitä erityisestä syystä järjestetä suljettuna valtuuston informaatiotilaisuutena.
Myös kuntalaki (101 §) on asiassa ehdoton: Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. – – –
Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Kaupunginvaltuutetuille ei kerrottu etukäteen mitään siitä, että kokous on julistettu salaiseksi ja että se pidetään suljettuna informaatiotilaisuutena. Valtuutetut alkoivat kesken kokouksen asiaa ihmetellä, mutta eivät saaneet siihen selitystä.
Kuka määräsi kokouksen salaiseksi, Kotkan kansliapäällikkö Marianne Ruonala?

– Valtuuston puheenjohtajalla on oikeus tehdä niin.
Siis Jari Elomaa?

– Kyllä.
Miksi kokous julistettiin salaiseksi?

– Siellä esiteltiin yhtiön liikesalaisuuksia.
Minkä yhtiön ja minkälaisia salaisuuksia?

– Backstaff Oy:n, laskelmia ja sen sellaisia.
Eikö julkisomisteisen yhtiön asiat pitäisi olla julkisia?

– Julkisuuslaki ei koske yhtiöitä.

– Valtuutetuille jää paljon kertomatta, jos puhuja tietää, että tiedotusvälineet ovat paikalla. Silloin asiantuntijat puhuvat aivan toisella tavalla kuin, jos toimittajat eivät ole kuulemassa.


Elisessä tiedonantokokouksessa hanketta esittelivät ainakin tapahtumakeskuksen rakennuttajayhtiön Backstaffin hallituksen haminalainen puheenjohtaja Tapio Lepistö ja Tapahtumakeskus Oy:n toimitusjohtaja Minna Nyman.
Kymensuu ei ole tavoittanut valtuuston puheenjohtajaa Jari Elomaata (kok.) kertomaan sitä, miksi hän sulki kokouksen julkisuudelta.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI
Tarkoituksenmukaista
poliittista peliä

Kaupunginvaltuuston kokouksen sulkeminen tiedotusvälineiltä eli tietojen pimittäminen kaupunkilaisilta herättää vähintäänkin hämmennystä ja erityisesti epäilyksi.
Backstaffin liikesalaisuudet ovat kaukaa haettu selitys. Yhtiöllä, jonka tehtävänä on ainoastaan rakennuttaa kaupunkiin tapahtumakeskus veronmaksajien rahoilla, ei pitäisi olla mitään salattavaa. Kaupunkilaisena huolestun todella, jos kaikkea Backstaffiin liittyvää ei voi kuka tahansa saada tietää.
Backstaffin kilpailuasema markkinoilla ei voi vaarantua, eikä mikään muukaan, vaikka sen kaikki tiedot olisivat koko ajan netissä. Ja oikeastaan voisivat ollakin, jos kaupunki noudattaisi omaa hallintosääntöään avoimesta tiedottamisesta. Mikään laki ei kiellä julkisomaisteisen yhtiön avointa tiedotuspolitiikkaa, mutta yhtiölaki antaa mahdollisuuden salailuun.
Kun tällaista tapahtuu, helposti syntyy ajatus tarkoituksenmukaisesta poliittisesta pelistä. Kokoomuslaiset Elomaa ja Lepistö pyrkivät suitsimaan toimittajia, säännöstelemään tietoja omien tarkoitusperiensä hyväksi. Eli saadakseen Kotkan kaupunginvaltuuston sijoittamaan (tässä vaiheessa) tarvittavat 10 miljoonaa euroa Backstaffin hankkeeseen.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa