Henry Lindelöfille luetaan syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta

Kotkan entinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf joutuu vastamaan syytteeseen virkavelvollisuuden rikkomisesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa ensi syksynä. Syyttäjä Tea Talvela Itä-Suomen syyttäjänvirastosta kertoo, että epäilytä rikosnimikettä lukuun ottamatta muut asiaan liittyvät asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun syyte on luettu käräjäoikeudessa.
Talvela päätyi syyteharkinnassaan samaan tulokseen kuin poliisi esitutkinnassaan. Alun perin poliisi lähti tutkimaan virka-aseman väärinkäyttöä, mutta epäily lieveni tutkinnan kuluessa virkavelvollisuuden rikkomiseksi, koska ei ollut näyttöä hyötymistarkoituksesta. Virkavelvollisuuden rikkomisesta voi saada sakkoja tai enintään vuoden vankeutta.
Talvelan mukaan muita epäilyjä ei asiassa ole. Syyteharkinnan valmistumisesta kertoi ensimmäisenä Yle Kotka.


Hankintapäätös puuttui
Lindelöfin oikeudenkäynti liittyy Kotkalle kuuluneiden Kymenlaakson Sähkön osakkeiden myyntiin vuonna. 2017. Kaupunginhallitus alkoi epäillä viime keväänä, että Lindelöf on syyllistynyt virkarikokseen solmiessaan kaksi lähes saman sisältöistä ja päällekkäistä konsulttisopimusta kahden eri yrityksen (NAG Oy:n ja Navigatum Oy:n) kanssa, joita molempia edusti konsultti Ville Sailas.
Kotka sai viime keväänä 700 000 euron yllätyslaskun toisen sopimuksen mukaisesti. Kysymys oli sopimuksesta, jonka Sailas teki Lindelöfin kanssa oman yrityksensä Navigatumin nimissä ja jonka mukaisesti hän lähetti Kotkan kaupungille 700 000 euron laskun tämän vuoden keväällä. Palkkioksi oli sovittu 1 prosentti kunkin myydyn osakkeen velattomasta hinnasta. Kotka sai osakkeista 70 miljoonaa euroa.
Lindelöfin allekirjoittama sopimus oli tehty ilman kaupunginhallituksen valtuutusta tai hyväksyntää. Hankinnasta ei ole löytynyt hankintapäätöstä, ja hankinnan arvioidun arvon perusteella se olisi tullut saattaa kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.
Kotka alkoi kysellä yllätyslaskun perään, jonka jälkeen Sailas veti sen nopeasti pois.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa