Jari Korkki viemään Pyhtäätä kartalle

Jari Korkki on monelle tuttu kasvo TV:stä Ylen politiikan toimittajana.

Pitkän linjan journalisti, toimittaja ja kirjailija Jari Korkki on valittu Pyhtään kunnan viestintä- ja markkinointiasiantuntijaksi 1.3.2021 alkaen.
Tehtävä on Pyhtään kunnassa uusi ja vastaa kunnanvaltuuston joulukuussa 2020 hyväksymän kuntastrategian tavoitteeseen: Pyhtää kartalle.
Uuden viestintä- ja markkinointiasiantuntijan panos sekä kehityshankkeiden edistämisessä että kunnan vuorovaikutuksen kehittämisessä eri sidosryhmiin päin tulee olemaan tärkeää. Pyhtäällä on meneillään useita merkittäviä kehityshankkeita kuten valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon haku, jossa viestinnällä on keskeinen rooli.

– Pyhtää kartalle -tavoite edellyttää kunnalta erottautumista kuntakentällä ja vahvaa viestintää. Olemme iloisia saadessamme kokeneen, valtakunnallisesti verkottuneen ammattiviestijän joukkueeseemme, toteaa kunnanjohtaja Jouni Eho.
Korkki on työskennellyt muun muassa YLE:n politiikan toimituksessa sekä tuottajana BBC:llä Lontoossa. Tällä hetkellä Korkki toimii vapaana toimittajana sekä tietokirjailijana.

– Olen asunut puolittain Kotkassa parikymmentä vuotta ja viihtynyt mainiosti. Uuden tehtävän myötä Kymenlaakson kehumiseen voi ehkä käyttää hieman työaikaakin, Korkki vitsailee.

– Vakavammin puhuen Pyhtää on dynaaminen kunta, jolla on vireillä useita valtakunnallisestikin kiinnostavia hankkeita, Korkki lisää.
Korkki on palkattu viestintä- ja markkinointiasiantuntijan tehtävään osa-aikaisesti, hän työskentelee Pyhtään kunnan palveluksessa kolme päivää viikossa. Osa-aikaisuus mahdollistaa sen, että Korkki jatkaa myös journalistisia ja kirjallisia askareitaan.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa