Jättisatsaus Karhulaan

Kotkan kaupungin lähivuosien suuret investoinnit keskittyvät Karhulan alueelle. Karhulan hankkeiden kokonaisarvo on noin 55 miljoonaa euroa. Entisen Karhulan kauppalan alueelle nousee koulukeskus, alakoulu, päiväkoti ja paloasema, joista ensimmäisinä alakoulu ja paloasema jäähallin molemmin puolin.

Kotkan kaupunginvaltuusto laittoi kouluhankkeisiin vauhtia viime syksyn budjettikokouksessaan. Valtuusto päätti, että uuden alakoulun hankesuunnittelu alkaa jo tänä vuonna ja rakentaminen ensi vuonna ja Karhulan koulukeskus rakentuu noin vuoden myöhemmässä.  Virkamiesvalmistelussa investoinnit oli alun perin jaksotettu ajallisesti enemmän peräkkäin.

Aikataulu tarkoittaa sitä, että alakoulu otetaan käyttöön loppuvuodesta 2023 ja koulukeskus loppuvuodesta 2024.

Karhulan keskustaan rakennettavaan koulukeskukseen sijoittuvat nykyiset Helilän ja Karhulan yläkoulut ja osa 6.-luokkalaisista sekä Karhulan lukio. Lisäksi siihen tulee tilat kirjastolle ja nuorisotoimelle. Liikuntatilat tehdään erilliseen rakennukseen Ahjonkadun paikalle lähelle sairaalaa.

Koulukeskus mitoitetaan yli tuhannelle oppilaalle. Osaksi koulukeskusta jää Karhulan vanha kivikoulu, johon tehdään muutostöitä. Vanhan puukoulun kohtalo on yhä epäselvä. Tahtoa sen säilyttämiselle on, mutta selvitykset rakennuksen kunnosta ja rakennushistoriallisesta merkityksestä ovat yhä kesken.

Jos puukoulu säilytetään, se pienentää koulukeskuksen uudisosan kokoa ja rakennuskustannuksia, jotka ovat liikuntahalleineen 22,1 miljoonaa euroa. Puukoulun peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 3,5-4,5 miljoonaa euroa.1

Koulukeskus tulee muuttamaan Karhulan keskustan ilmettä olennaisella tavalla. Kaupunkikuvallisesti tärkeään hankkeeseen haetaan näkemystä arkkitehtuurikilpailulla, joka käynnistyy hankesuunnitelman valmistuttua.

Uusin käänne investointikokonaisuudessa on se, että alakoululle on löydetty uusi paikka Ahlströmintien varressa lähellä jäähallia ja Katajaisten kenttää. Uuteen kouluun sijoittuvat Rauhalan ja Hakalan alakoulujen oppilaat, esikoululaisia sekä osa 6.-luokkalaisista.

Koulu on mitoitettu 490 oppilaalle. Tavoitehinta-arvio on 16,7 miljoonaa euroa.

Rauhalan ja Hakalan vanhat koulut puretaan pois. Rauhalan ja Hakalan koulun tontit osoittautuivat liian ahtaiksi uudelle koululle. Rauhalan koulun tontilta puretaan kivikoulun lisäksi keskuskeittiö ja poistetaan aikanaan väistötilat. Puinen päiväkotirakennus säilyy avoimen varhaiskasvatuksen tilana.

Tontille on jo päätetty rakentaa uusi päiväkoti, jonka hintalappu on tällä hetkellä 4,7 miljoonaa euroa. Päiväkoti alkaa toteutua sen jälkeen, kun koululaiset ovat päässeet muuttamaan uuteen kouluunsa.

Uusi paloasema rakennetaan Tapiontien itäpuolelle, jäähallia vastapäätä. Palvelutasopäätöksen mukainen paloasema täydentää Etelä-Kymenlaakson kolmen aseman verkoston. Tavoitehinta-arvio on 11,5 miljoonaa euroa.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa