Kalastusmatkailussa on potentiaalia

Caj Petterson muistuttaa moraalista meri- ja jokisuistokalastuksessa. (Kuva: Ville Valjus)


Kaakon Maininki Oy:n perustaja Caj ”Calle” Petterson pitää kalastusmatkailun laajentamismahdollisuuksia Kymenlaaksossa erinomaisina.
Olosuhteet Kotkan edustalla ovat hyvät esimerkiksi hauen ja taimenen pyyntiin.

– Meillä on todella upea ja monipuolinen saaristo. Täällä pystytään menemään syviin haukikaislikoihin. Haapasaaren etelä- ja länsipuolella on sellaisia paikkoja, joita moni kotkalaineenkaan ei uskoisi löytyvän. Ulkosaaristossa ei ole yhtään samanlaista kuin Lehmäsaaren edustalla, Pettersson sanoo.
Kotkan alueella päätoimisia kalastusoppaita on vain yksi tai kaksi. Lisäksi alalla on muutamia osa-aikaisesti toimivia oppaita. Pääkaupunkiseudulla ja Lounais-Suomen alueella kalastusoppaita on Kaakonkulmaa enemmän. Pettersonin mukaan Etelä-Kymenlaakson alueelle mahtuisi vielä hyvin uusia kalastusmatkailualan toimijoita.
– Kalastusmatkailulla olisi valtakunnallisestikin huomattavasti kehittämisen varaa. Mallia voisi ottaa esimerkiksi Yhdysvalloista tai Ruotsista vaikkapa kalojen suojelemisessa. Myös Norjassa ja Venäjällä lohikantojen suojellaan tällä hetkellä paremmin kuin Suomessa.

Pettersonin mukaan näissä maissa on hyvät kalastuspuitteet, joita osataan hyödyntää oikealla tavalla.

Uhanalaista

Suomessakin olisivat hyvät mahdollisuudet, mutta joet on valjastettu.

– Kymijoessa on vain pieni pätkä, jossa lohi pääsee nousemaan. On toki tehty kalaportaita, mutta niiden toimivuudesta ei ole täyttä varmuutta. Etenkään Etelä-Suomessa ei ole jokia, joihin lohi nousee. Kymijoki on siinä mielessä aika spesiaali, mitä ei ehkä tajuta. Ruotsissa ja Venäjällä tiedetään lohijokien arvo, Suomessa ei.
Suomen lohi- ja meritaimenkannat alkavat Pettersonin mukaan olla melko uhanalaisia.

– Enää ei voi ottaa lohia ja taimenia samalla tavalla kuin niitä otettiin joskus aikoinaan. Tarkoitan sekä joki- että merialuekalastusta. Saaliskiintiöt pitäisi saada kestävämmiksi.
Meri- ja jokisuistokalastus veloittavat kalakantoja ja vähentävät lohennousua Kymijokeen.

– Pitäisi muistaa oma moraali kalastuksessa, eikä alkaa ahnehtia.

Hauki on tärkein yhteistyökumppani

Petterson ei nimeä lohennousun turvaamista kalastusmatkailun kehittämisen kohtalonkysymykseksi, vaikka katsookin, että lohennousun turvaamiseksi on paljon tehtävissä.
Merilohen ja -taimenen uhanalaisuuden vuoksi kalastusmatkailussa onkin keskityttävä Suomen pääkalalajeihin.

– Hauki on yhteistyökumppani numero yksi. Muita tärkeitä lajeja ovat ahven ja kuha. Vaikka hauki-, kuha- ja ahvenkannat ovat vahvempia kuin merilohen ja -taimenen, nekin voisivat olla kestävämpiä.

Kuka tahansa voi lähteä kalaan

Petterson tarjoaa opastettuja merikalastusretkiä, joilla kalastetaan heittovälineillä. Hänen ajatuksenaan on, että kuka tahansa pystyisi lähtemään kalaan. Lisäksi Petterson kuljettaa veneillään lintubongaajia Suomenlahden saariin ja tarjoaa saaristorakentamisen palveluja.
Kalastusmatkailukausi alkaa heti jäiden lähdettyä ja kestää koko avovesikauden. Paras kalastuskausi alkaa huhti-toukokuun vaihteessa, ja sillä keskitytään kunakin aikana varmimmin vieheeseen ottavaan kalalajiin.
Tavallisesti Pettersonin asiakkaat osallistuvat päiväretkelle. Tosin heillä on mahdollisuus myös useamman päivän kalastusretkeen, sillä Pettersonilla on Kaunissaaressa mökkimajoituksen ja ruokailun yhteistyökumppani.

– Satamasta lähdettäessä käydään ensiksi turvallisuusasiat läpi. Sitten kalastellaan pari tuntia. Jos kokemusta ei ole, opetellaan kalastusta. Tämän jälkeen ajetaan johonkin Suomenlahden saareen, laitetaan nokipannukahvit tulille ja syödään eväät siellä. Tällainen retki kestäisi seitsemän tuntia.
Asiakkaat voivat olla harrastukselleen omistautuneita, kuten meritaimenen tavoittelijoita, jotka ovat pitkään yrittäneet saada tätä lajia toistaiseksi onnistumatta. Lopulta he turvautuvat kalastusoppaan apuun. Toinen asiakasryhmä koostuu vasta-alkajista, kuten pariskunnista. Pääosin asiakkaat ovat kuitenkin yritysasiakkaita eli yritysten työntekijöitä, jotka viettävät tavallisesti työhyvinvointipäivää merellä vapakalastaen. Jonkin verran on myös venäläisiä ja suomalaisia yksittäisiä asiakkaita.
Tulevalla kalastuskaudella Petterson pyrkii laajentamaan asiakaskuntaansa tarjoamalla mahdollisuuden ostaa osuus päivän kalastusretkestä.

– Veneeseen tulisi toisilleen tuntemattomia ihmisiä, jotka haluavat lähteä kalaan.
Pettersonin kaikki asiakkaat ovat saaneet kokea kalastusretkellään vähintään sen, että kala ottaa syöttiin.

– On väistämätöntä, että tulee päivä, jolloin kalaa ei tule. Monille kalan saaminen ei kuitenkaan ole päivän kohokohta. Se voi olla jotain ihan muuta kuin kalan saaminen.

TEKSTI: NINA SUONAMO

Kirjoittaja opiskelee Karhulan lukiossa.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa