Karhulan uuteen alakouluun tulee täysimittainen salibandykenttä

Karhulan uuden alakoulun hankesuunnitelma etenee kaupungin päätöksenteossa. Hyvinvointilautakunta hyväksyi hankesuunnitelman pari viikkoa sitten ja hyväksymistä esitetään huomisessa kokouksessa myös kaupunkirakennelautakunnalle.
Rakennussuunnitelmat valmistuvat keväällä 2022. Rakentaminen aloitetaan kesällä 2022. Rakennus valmistuu keväällä 2024, ja uusi koulu on otettavissa käyttöön lukuvuoden 2024—2025 alussa.
Alakoulua esitetään rakennettavaksi jäähallin takana sijaitsevan Katajaisten kentän länsipuolelle jäävälle alueelle. Uuden koulun oppilasmääräksi arvioidaan esi-, perus- ja erityisoppilaat mukaan laskettuina noin 490 oppilasta.
Hankesuunnittelua varten toteutetun alustavan maaperätutkimuksen perusteella alue on hyvin rakennettavissa koulukäyttöön. Nykyisin voimassa olevassa asemakaavassa Katajaisten kentän alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, eikä sille ole osoitettu rakennusoikeutta. Koulun sijoittaminen mainitulle alueelle vaatii asemakaavan muutoksen.
Liikuntatiloista on Karhulassa ollut jo vuosien ajan pulaa, kun Rauhalan ja Hakalan koulut toimivat väistötiloissa, joissa ei ole liikuntasalia. Ongelma on koskenut myös liikuntasalien iltakäyttöä. Uusi Karhulan alakoulu tulee olemaan musiikkipainotteinen kolmannelta luokalta alkaen ja liikuntapainotteinen kuudennelta luokalta alkaen. Painotteisuudet huomioidaan sekä musiikkiluokan että liikuntasalin mitoituksessa.
Hankkeen yhteydessä on tarkoitus saattaa liikuntatilat ja ulkoliikuntapaikat paremmin sekä koulu- että iltaliikuntaan soveltuviksi. Kotkassa on poistunut ja poistumassa liikuntasaleja kaikkiaan neljästä koulusta (Rauhalan, Hakalan ja Helilän koulut, Karhulan koulun nykyiseen saliin osoitettaneen laajentamisen myötä muuta käyttöä). Nämä poistuvat liikuntasalit tullaan korvaamaan kahden uuden koulun yhteyteen rakennettavilla isommilla ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet tarjoavilla saleilla. Uuden koulun saliin saadaan Kotkan kaupungin ensimmäinen julkiseen tilaan toteutettava täysimittainen salibandykenttä. Katajaisten kentän uudistaminen hiekkatekonurmikentäksi toteutetaaneen alakouluhankkeen yhteydessä.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa