Karhulan vanha puukoulu puretaan todennäköisesti

Karhulan vanhan puukoulun kunnosta on tehty perusteellista tutkimusta päätöksenteon pohjaksi.

Luottamushenkilöt eivät innostu Karhulan vanhan puukoulun säilyttämisestä. Asiaa käsitelleet kaupunkirakennelautakunta ja elinvoimalautakunta ovat molemmat koulun purkamisen kannalla. Elinvoimalautakunta esittää, että ennen purkamista on syytä tutkia mahdollisuus rakennuksen myymisestä ja siirtämisestä muualle. Riitta Klemola (kesk.) jätti asiasta eriävän mielipiteensä.


Virkamiesten esitys oli koulun korjaaminen lasten kulttuurin ja nuorisotoimen käyttöön. Lautakuntakäsittelyn jälkeen asiaa puidaan kaupunginhallituksessa.
Puukoulun korjauskustannukset olisivat noin 4,5 miljoonaa euroa. Purkukustannukset jäisivät 150 000 euroon. Puukoulun korjaamiseen liittyviksi riskeiksi on arvioitu muun muassa pelko käyttöasteen jäämiseksi liian pieneksi. Toiseksi epäillään rakennuksen huonoa kuntoa ja sitä, saadaanko siitä korjaamallakaan sellaiseksi, että käyttäjien pelot talon epäterveellisyydestä saadaan hälvennettyä.
Rakennusta pidetään maakunnallisesti arvokkaana ja osana Karhulan kulttuurihistoriaa. Puukoulun arkkitehtuuria pidetään kiinnostavana. Puukoulun säilyttämistä pidetään mahdollisuutena antaa esimerkkiä rakennusten ja oman historian arvostuksesta myös muille vanhojen rakennusten omistajille.

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajan Olli Lehtosen (sd.) mukaan tärkein syy purkamisen ehdottamisesta oli lautakunnan mielestä asiantuntijalausunto, jonka mukaan täyttä varmuutta sisäilmaongelmien poistumisesta ei saada, vaikka peruskorjaus tehtäisiinkin.
Lautakunta moitti sitä, että rakennusta on laiminlyöty ja peruskorjaukseen olisi pitänyt ryhtyä jo 15 vuotta sitten. Siksi on syntynyt kumulatiivista korjausvelkaa.

– Asioiden hoitaminen tuppaa Kotkassa olevan aika verkkaista ja prosessit venyä pitkiksi, Olli Lehtonen sanoi.
Myös Kotkan taloudellinen tilanne vaikutti elinvoimalautakunnan päätökseen.

– Toimintakulut ovat Kotkassa kasvaneet enemmän kuin verotettavat kulut vuodesta 2005. Ensin pitäisi olla tuloja ennen kuin lisätään menoja.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa