Kaupunginhallitus päätti uudesta budjettiehdotuksesta

Kotkan kaupunginhallitus päätti Kotkan ensi vuoden uudistetusta budjettiehdotuksesta maanantaisessa kokouksessaan. Jo kerran päätettyä ehdotusta jouduttiin korjaamaan Kymsoten laskutuksen epäselvyyden vuoksi.
Talousarvioon 2022 on nyt arvioitu Kymsoten laskutuksen suuruudeksi 234 miljoonaa euroa. Arvio perustuu kuntaneuvottelujen ennakkotietoon. Kymsoten talousarvion käsittely siirtyi joulukuulle, joten lopulliset tiedot eivät ole olleet käytettävissä kaupungin talousarviota valmisteltaessa.
Kaupunginjohtajan uuteen esitykseen tarkistettiin myös muita toimintakatteen muutoksia. Talousarviovalmistelussa huomioitiin myös lokakuun toteumatiedon perusteella päivitetty kuluvan vuoden ennuste.
Kymsoten talousarviotietojen päivityksen seurauksena myös kunnan valtionosuuslaskennat päivitettiin vastaamaan arviota hyvinvointialueelle siirtyvistä kustannuksista.
Talousarviovuodelle 2022 on arvioitu kunnallisverotilityksiä kertyvän Kotkassa 8,6 miljoonaa euroa kuluvan vuoden ennustetta enemmän. Arvioidusta muutoksesta 4,4 miljoonaa euroa aiheutuu kunnallisveroprosentin nostosta 21,5 prosentista 22 prosenttiin.
Talousarviovuoden 2022 toimintakate on kaupunginjohtajan esityksenä – 360,1 miljoonaa euroa. Lautakuntien käsittelyyn verrattuna toimintakate on heikentynyt 2,8 miljoonaa euroa.
Kotkan kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginjohtajan uudistettua budjettiehdotusta 13. joulukuuta.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa