Kaupunkirakennelautakunta haluaa poistaa Lenin-patsaan

Vuodesta 1979 paikoillaan ollutta Lenin-patsasta odottaa museon varasto.

Kotkan kaupunkirakennelautakunta päätti yksimielisesti tiistaina, että Lenin-patsas pitäisi siirtää nykyiseltä paikaltaan Kymenlaakson museon kokoelmiin. Lautakunta antoi vastauksen asiaa koskevaan Juhani Pekkolan (sd.) valtuustoaloitteeseen.

Muistomerkin siirrolle ja säilytyksen pysyvälle järjestämiselle osoitetaan rahoitus, tarvittaessa aluksi lisätalousarvion kautta vuodelle 2022. Lähtökohtaisesti samalla aukiolla Leninin patsaan kanssa sijaitseva irrallinen käsiveistos katsotaan samaan kokonaisuuteen kuuluvaksi, ellei tälle löydy uutta merkityksellistä käyttöä osana aukion tulevaisuutta.

Muistomerkin jalustaosien mahdollinen siirto ja käsittely päätetään osana vastuualueiden ja Kymenlaakson museon neuvotteluja. Museo yksin vastaa kokoelmiensa ja siten myös muistomerkin mahdollisesta myöhemmästä näyttelykäytöstä tai säilyttämisestä.

Päätöksen mukaisesti kaupunkirakennelautakunta ja hyvinvointilautakunta valmistelevat prosessin tai taidekilpailun, jonka kautta taiteilijoiden osaamista apuna käyttäen etsitään aukiolle toteutustapa ja taideteos tai teosten kokonaisuus, joka mahdollistaa sekä uusien, positiivisten merkitysten luomisen aukiolle, että historian esiin tuomisen. Aukion uuteen toteutukseen tarvittavat varat osoitetaan talousarvioon vuodelle 2023 tai prosessin osoittamille vuosille.

Lenin-museokaan ei huoli

Lautakunta käsitteli Lenin-patsaan kohtaloa nyt toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla lautakunta päätyi äänestyksen jälkeen patsaan säilyttämisen kannalle. Asia kuitenkin palautui valtuustosta uudelleen valmisteluun.

Palautuksen yhteydessä valtuutetut esittivät toivomuksia uuden valmistelun suunnasta. Toivomuksissa esitettiin patsaan jättämistä paikoilleen ja sen historian avaavan kuvauksen sijoittamista patsaan läheisyyteen pystytettävään tauluun. Toivomuksissa esitettiin myös patsaan poistamista ja mahdollista siirtämistä museoon.

Museon kannalta ensisijainen ratkaisu olisi säilyttää patsas paikallaan ja lisätä sen jalustaan tai läheisyyteen historiasta kertova laatta. Toissijaisesti patsas on museon mukaan mahdollista siirtää museon kokoelmiin ja varastoida. Museolla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä soveltuvaa varastotilaa tai varoja patsaan siirtoon.

Museo on itse selvittänyt patsaan siirtoa Tampereella sijaitsevan Lenin-museon kokoelmiin, mutta patsaalle ei ole Lenin-museossa käyttöä.

Vahva symboli

Lautakunnan päätöksen mukaan patsaan paikalleen jättämistä ja historiallisen selityksen lisäämistä puoltavat seikat, jotka perustuvat peittelemättömään historian näkyväksi tekemiseen sekä arvostukseen taitelijan alkuperäiselle, veistoksen sisältämälle kritiikille palvottua neuvostosankaria tai neuvostojärjestelmää kohtaan.

Lautakunta pitää kuitenkin mahdollisena, että Leninin henkilöä esittävä veistos on symbolina niin voimakas ja kulttuurisesti neuvostohallintoon kiinnittynyt, että osa yleisöstä ei voi nähdä tai ainakaan luottaa siihen, että muut näkisivät muistomerkkiä muussa valossa kuin edelleen jatkuvan kunnioituksen kohteena.

Riippumatta muistomerkille annetusta merkityksestä pelätään olevan mahdollista, että muualta tulevat tai ylipäänsä Kotkan asioista kuulevat pitävät Kotkaa kummajaisena, joka osoittaa erityistä arvonantoa Leninille.

Patsas kertoo alistamisesta

Vastauksessaan valtuustoaloitteeseen lautakunta toteaa, että vaikka patsaalla tai sen päätymisellä Kotkaan ei ole mitään suoraa kytkentää Venäjän tänä päivänä Ukrainassa käymän raa’an hyökkäyssodan kanssa, on kuitenkin käynnissä oleva sota nostanut esiin Venäjän ylitse neuvostovuosienkin pitkään säilyneen tavan ajaa tavoitteitaan tärkeäksi katsotuilla alueilla muun muassa alistamalla kansoja eri keinoin.

– Huolimatta täysin eri ajankohdasta on vaikea välttyä rinnastukselta, että patsaan lahjoittaminen on alun perin ele, jonka tarkoituksena on ollut alistaa niin lahjan luovuttamaan joutuvaa ystävyyskaupunkia kuin lahjan vastaanottamaan joutuvaa Kotkan kaupunkia.

– Lahjoituksen tekeminen määräyksellä ystävyyskaupunkiin kertoo lopulta siitä, että teon tavoite on ollut vähintään poliittinen. Tämä avaa oven näkemykselle, että muistomerkki on aktiivinen teko naapurimaan hallitsemiseksi tai alistamiseksi, todetaan vastauksessa.

Lenin-patsaan kohtaloa käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa