Keskussairaalan laajennus herätti ympäristön huolen

Kymenlaakson keskussairaalan laajennustyöt Kotkassa ovat aiheuttaneet huolta viereisellä Metsolan omakotitaloalueella. Kottaraisentieltä on vain kivenheitto tulevaan vuodeosaston rakennukseen, jota varten maanrakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa.
Laajennuksen taakse lähimmäksi Kottaraisentietä tehdään parhaillaan sairaalan huoltotietä ja sitä varten pengerrystä. Jyrkkään rinteeseen rakentaminen on haasteellista ja työkoneet joutuvat paikoitellen ylittämään sallitun toimenpidealueen rajan.

Huoli ulkoilureitistä ja kallioista

Kottaraisentiellä asuvan Pekka Rekulan mukaan tietä ja rakennusta varten tehtävän tukimuurin rakennustyöt ovat jo uhkaavan lähellä asutusta ja puustoa on kaadettu ehkä tarpeettomankin paljon.
Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa portaat Kottaraisentieltä sairaalan alueelle, jota kautta asukkaat pääsevät kätevästi muun muassa Kotkantien bussipysäkeille. Rekulaa huolestuttaa se, että portaitten vuoksi kaadetaan jo muutenkin harventunutta metsää lisää.
Sairaalan laajennusalueen ja Kottaraisentien väliin on lupapareissa jätetty 40 metrin levyinen metsäalue, joka on merkitty luonnonmukaisena säilytettäväksi.

– Metsää kaadetaan ja on kaadettu koko sairaalan alueen länsipuolelta. Huoleni ei ole ainoastaan henkilökohtainen ja portaiden alueeseen rajoittuva.
Rekula huomauttaa, että alueen länsiosassa sijaitsee Kotkan suosituin ulkoilureitti.

– Se tulee nyt yllätyksellisesti työn alle ja sen säilymisestä ovat muutkin olleet huolissaan samoin kuin kallioiden menettämisestä lopullisesti parkkialueiksi.
Rekula sanoo, että Metsolassa on kaksi vuotta kestetty sairaalan alueen rakentamisen ääni- ja pölyhaittoja urheasti.

– Valitettavasti uusi lisälaajennuspäätös samoin kuin sotealueen rakentaminen pidentävät rakentamista pari kolme vuotta lisää.

– Toivoisi että alueen suunnittelu olisi kokonaisvaltaista, eikä tapahtuisi tipoittain jo rakennettua auki repivästi.

Näkymä keskussairaalan laajennustyömaalla on luonnon kannalta lohduton.

Ei yhtään puuta portaiden tieltä

Kymsoten puolelta rakentamistoimista vastaava projektinjohtaja Kai Heiskanen vakuuttaa, että maanrakennustöitä tehdään sallitulla alueella.

– Parissa kohtaa alue on jouduttu väliaikaisesti ylittämään muutamalla metrillä, jotta töitä ylipäänsä päästään tekemään. Alue maisemoidaan, kun työt on tehty, Heiskanen sanoo.
Heiskasen mukaan asukkaiden ei tarvitse olla huolissaan myöskään portaiden rakentamisesta, sillä puita ei kaadeta portaitten tieltä yhtäkään, vaan portaat sovitellaan maaston mukaisesti puita kaatamatta.

– Porras rakennetaan viimeiseksi, jotta nähdään, missä siitä on eniten hyötyä ja vähiten haittaa. Polkumaiseen yhteyteen voidaan tehdä mutkia siten, ettei puita sen vuoksi tarvitse kaataa, sanoo kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro.
Puro muistuttaa, että keskeneräisessä työssä korostuvat lähes aina hankkeen huonoimmat puolet.

– Nyt nähtävät toimenpiteet vaikuttavat varsin raskailta, ja kaikkea työmaalla nähtyä ei välttämättä ole helppo hyväksyä.

– Toisaalta pitää muistaa myös se, että kaupungin ominaisuus on jatkuva muutos. Sen myötä on myös pakko hyväksyä, että maisema ikkunan takana voi muuttua.

Kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro (vas.) ja kaupunginpuutarhuri Marko Pesu tarkastivat sairaalan rakennustyömaan olosuhteita.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa