Kirkonmaan kasarmin kauppa oikeudessa

Kirkonmaan kasarmi (cursor.fi)

Kymenlaakson käräjäoikeudessa jatkuu tänään joulukuussa alkaneen riita-asian käsittely, joka liittyy Kirkonmaan kasarmirakennuksen myyntiin, josta Kotkan saaret Oy (Ismo Räty) ja Paula Autio tekivät esisopimuksen lähes kolme vuotta sitten.
Aution mukaan Räty on tahallaan rikkonut tehtyä esisopimusta ja aiheuttanut hänelle taloudellista vahinkoa. Esisopimuksen tavoitteena oli, että lopullinen kauppa toteutuisi kolmen vuoden kuluttua eli tulevan maaliskuun alussa.

Vesi poikki, keittiölaitteet katosivat
Esisopimuksen myötä kohteen hallintaoikeus siirtyi välittömästi Autiolle ja hänen tarkoituksenaan oli aloittaa kasarmilla liiketoiminta kesäkuun alussa 2018 sekä asua siellä.
Kumpaakaan hän ei ole voinut tehdä, koska kasarmille tuleva vesi oli laitettu poikki. Lisäksi Kotkan saaret Oy (Ismo Räty) oli vienyt pois kasarmirakennuksen keittiöstä siellä olleet suurtalouskeittiökalusteet ja -laitteet esisopimuksen tekemisen jälkeen.
Rädyn mielestä keittiökalusteet ja -laitteet eivät kuuluneet esisopimuksen piiriin. Autio viittaa lakiin varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, jonka mukaan kiinteistöön kuuluviksi katsotaan sellaiset rakennelmat ja laitteet, jotka on liitetty kiinteistöön palvelemaan pysyvästi sen käyttötarkoitusta.

Rädyn mielestä Autio on itse toiminut esisopimuksen vastaisesti jättämällä maksamatta muun muassa sähkölaskut ja kiinteistöverot. Rädyn mukaan Autio on lisäksi sitoutunut itse rakentamaan omalla kustannuksellaan kohteen infran (veden, lämmityksen jne.) siihen kuntoon, että kasarmilla ja vuokra-alueella voi harjoittaa majoitus-, leiri- ja ravintolatoimintaa.
Lopullista kauppaa kasarmista ei Aution mukaan voi tehdä, koska hänellä ei ole liiketoiminnan edellytyksiä. Ilman vettä ja keittiölaitteistoa se on mahdotonta.
Aution mukaan keittiön kuuluminen kiinteistöön sen tarpeistona oli hänen näkökulmastaan oleellinen ehto esisopimuksen tekemiseksi, koska hänen tarkoituksenaan oli ollut ja on muun ohella järjestää luontoelämyspäiviä ruokailuineen suurille ryhmille.

Räty kiistää suullisen ehdon pätevyyden

Osapuolten väliseen sopimukseen on Aution mielestä kuulunut myös suullinen ehto, jonka mukaan hän on työskennellyt ennen sopimuksen tekemistä Rädyn hyväksi Rädyn kiinteistöllä Rankin saarella ilman varsinaista rahapalkkaa viiden viikon ajan. Aution mukaan vastineeksi tästä työskentelystä Räty suostui allekirjoittamaan esisopimuksen, jonka perusteella hänen oli tarkoitus päästä harjoittamaan elinkeinotoimintaansa nopealla aikataululla.
Rädyn mukaan suullisiin ehtoihin ei voi vedota, vaan kiinteistökaupan ja esisopimuksen kaikki ehdot on kirjoitettava sopimukseen.

Keittiö takaisin ja vahingonkorvausta

Autio pyytää käräjäoikeutta vahvistamaan suurtalouskeittiökalusteiden ja -laitteiden kuuluvaksi kiinteistön esisopimuksen piiriin. Autio vaatii Rätyä toimittamaan laitteet takaisin hänen hallintaansa tai vaihtoehtoisesti alentamaan kiinteistön kauppahintaa 30 000 eurolla.
Tähän mennessä menetetystä liikevoitosta Autio vaatii vahingonkorvauksena noin 118 000 euroa. Kotkan saaret Oy vaatii Autiolta reilun 10 000 euron edestä sähkö- ja kiinteistöveromaksuja, jotka se on esisopimuksen voimassaoloaikana Aution puolesta maksanut.
Jutun käsittely jatkuu torstaina. Perjantai on vielä varapäivä.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa