Kirkonmaan kiistassa molemmat osapuolet rikkoivat velvoitteitaan

Kymenlaakson käräjäoikeuden mukaan Kirkonmaan kasarmin riita-asiassa molemmat osapuolet, niin Kotkan Saaret Oy kuin kanteen nostanut Paula Autio, ovat rikkoneet velvoitteitaan.
Oikeuden mukaan Kotkan Saaret Oy:n/Ismo Rädyn on palautettava kasarmin keittiöstä viemänsä laitteet ja kalusteet takaisin Aution hallintaan 14 vuorokauden kuluessa, mikäli kasarmi on vielä tuolloin Aution hallinnassa. Oikeuden mielestä laitteisto kuuluu kasarmin kaupasta tehdyn esisopimuksen piiriin.
Esisopimuksen määräaika kuitenkin päättyy maanantaina, eikä oikeus jatkanut sitä Aution pyynnöstä huolimatta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jollei Autio tee varsinaista kauppaa maanantaihin mennessä, kasarmin hallintaoikeus palautuu omistajalle eli Kotkan Saarille, eikä keittiölaitteita tarvitse siirtää takaisin.
Oikeus jätti tuomitsematta Kotkan Saaret Oy:n Aution vaatimiin vahingonkorvauksiin menetetystä liikevoitosta. Oikeuden mukaan Aution liiketoimintasuunnitelma oli alun perin epärealistinen ja eikä keittiön puuttuminen ollut pelkästään tai edes pääosin syy siihen, että Aution liiketoiminta ole onnistunut kohteessa.
Oikeuden mielestä esisopimuksessa on sovittu, että Aution velvollisuus on ollut itse hoitaa kasarmille tarvittava sähkö ja vesi, mutta hän ei ole sitä tehnyt. Autio ei myöskään ole maksanut esisopimuksen mukaisesti sähkölaskuja eikä kiinteistöveroja, jotka oikeus määräsi hänet maksamaan Kotkan Saaret Oy:lle.
Oikeus määräsi oikeudenkäyntikulut molempien osapuolten omaksi vahingoksi.

Käräjäoikeuden päätös liittyy tällä viikolla käsiteltyyn riita-asiaan, joka liittyy Kirkonmaan kasarmirakennuksen myyntiin. Kasarmin omistaja Kotkan saaret Oy ja Paula Autio tekivät esisopimuksen lähes kolme vuotta sitten.
Aution mukaan Räty on tahallaan rikkonut tehtyä esisopimusta ja aiheuttanut hänelle taloudellista vahinkoa. Esisopimuksen tavoitteena oli, että lopullinen kauppa toteutuisi kolmen vuoden sisällä.
Esisopimuksen myötä kohteen hallintaoikeus siirtyi välittömästi Autiolle ja hänen tarkoituksenaan oli aloittaa kasarmilla liiketoiminta kesäkuun alussa 2018 sekä asua siellä.
Kumpaakaan hän ei mielestään ole voinut tehdä, koska kasarmille tuleva vesi oli hänen mielestään laitettu poikki. Lisäksi Kotkan saaret Oy (Ismo Räty) oli vienyt pois kasarmirakennuksen keittiöstä siellä olleet suurtalouskeittiökalusteet ja -laitteet esisopimuksen tekemisen jälkeen.

Osapuolten väliseen sopimukseen on Aution mielestä kuulunut myös suullinen ehto, jonka mukaan hän on työskennellyt ennen sopimuksen tekemistä Rädyn hyväksi Rädyn kiinteistöllä Rankin saarella ilman varsinaista rahapalkkaa viiden viikon ajan. Aution mukaan vastineeksi tästä työskentelystä Räty suostui allekirjoittamaan esisopimuksen, jonka perusteella hänen oli tarkoitus päästä harjoittamaan elinkeinotoimintaansa nopealla aikataululla.
Rädyn mukaan suullisiin ehtoihin ei voi vedota, vaan kiinteistökaupan ja esisopimuksen kaikki ehdot on kirjoitettava sopimukseen.
Oikeuden mielestä suullinen sopimus jäi toteen näyttämättä.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa