Kotka ohjaa Meripäivien rahoja muille tapahtumille – kulttuuriavustuksissa lähikulttuuripainotus

Kotkan kaupungin elinvoimalautakunta päätti tiistaina vuoden 2021 kulttuuriavustusten toisen osan jakamisesta. Tällä kerralla jaettavana olivat kohdeapurahat. Meripäivistä säästyneitä varoja kohdistetaan tapahtumatukeen.

Vuodelle 2021 jaettavaa kulttuuriavustusmäärärahaa on yhteensä 109 000 euroa. Avustusten ensimmäinen erä jaettiin helmikuussa, nyt elinvoimalautakunta jakoi apurahoja yhteensä reilut 26 000 euroa. Syyskuun hakuun jäi siten jaettavaa reilut 6 000 euroa.

Kohdeapurahoista suurimmat, 2 500 euron kohdeavustukset myönnettiin Karhulan Työväennäyttämön kannatusyhdistys ry:lle Kyminlinnan kesäteatterin korjauskuluihin sekä Kymijoen Lohisoitolle Atso Almilan Ruotsinsalmi-aiheisen sävelteoksen videotaltiointiin ja striimaukseen. 2 000 euron avustukset myönnettiin kirjailija Hemmo Murron novellikokoelman käännöstyöhön sekä Aaltoja-tapahtuman aikana liikeyritysten näyteikkunoihin taidenäyttelyitä järjestävälle Taide-työryhmälle. Yhteensä kohdeavustuksia myönnettiin 27 hakijalle.

Elinvoimalautakunta edellyttää tapahtumille myönnettyjen avustusten saajien huomioivan järjestelyissään kulloinkin voimassa olevat terveysturvallisuusmääräykset sekä tapahtumien esteettömyyden mahdollistamat toimenpiteet.

Kotkan kaupungin kulttuuriavustusten seuraava hakuaika on 1.-30.9.2021.

Tapahtumatukea ammattimaisesti järjestettäville tapahtumille

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan tukea kotkalaisia tapahtuma-alan toimijoita varaamalla peruuntuneiden Meripäivien budjetista yhteensä 40 000 euron määrärahan harkinnanvaraiseksi tuotantotueksi kaupungin elinvoimaa ja kilpailukykyä tukeville, kokoluokaltaan isommille, ammattimaisesti järjestettäville tapahtumille, joita on mahdollisuus rajoitusten puitteissa erityisesti loppukesällä järjestää.

Kotkan kaupungin tuotantotuen hakemisen määräajat ovat 8. ja 30.6.2021. Tukea saavan tapahtuman taustaorganisaation tulee olla kotkalainen, tai avustettava tapahtuma tulee järjestää Kotkassa syyskuun 2021 loppuun mennessä. Tuotantotuki voi olla rahallinen tuki tai tuotannollinen muu tuki, jolloin Kotkan kaupunki tai Kotkan kauppatie ry. mahdollistaa tapahtuman toteutumisen esimerkiksi maksuttomalla torialueen käytöllä, markkinointiavulla tai kustantamalla osia tuotannosta.

Tuotantotukea haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hakijan nimi ja (mahdollinen) rekisteritunnus, tapahtuman (työ)nimi, tapahtumapaikka ja -aika, referenssit aiemmasta vastaavasta toiminnasta, tapahtuman tuotantosuunnitelma sekä osoitus tapahtuman järjestämisen edellyttämästä järjestäjätahon taloudellisesta tilanteesta. Hakemukset arvioidaan Kotkan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen verkkosivuille laitettavien, elinvoimalautakunnan vahvistamien kriteereiden perusteella. Tuen myöntämisestä päättää kulttuurijohtaja ko. kriteereiden perusteella.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa