Kotka-Pyhtää -alueelle perustettiin oma perinneosasto sotaveteraanien etujen vaalimiseksi

Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosaston puheenjohtaja Rami Eränen (kesk.) seurassaan veteraanien tukityön vastaavat Kai Holmberg (vas.) ja Hannu Valjus (oik.)

Sotien 1939-1945 Kotka-Kymi-Pyhtään perinneosasto on perustettu Kotkassa. Perinneosasto hoitaa ja vaalii sotien 1939-1945 ja sotasukupolven perinteitä ja arvoja ja koordinoi näihin liittyvää paikallista perinnetyötä osana lokakuussa Haminassa perustettua Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:tä.
Kuluvan vuoden aikana lakkautettavilta Kotkan ja Karhulan-Kymin sotaveteraaniyhdistyksiltä periytyvänä tehtävänä perinneyhdistys ja perinneosasto edistävät ja valvovat sotiemme veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä yhteiskunnallisia etuja ja toimeentuloa.

– Kuluva vuosi 2022 tulee olemaan perinneosaston organisoitumisen ja toiminnan käynnistämisen vuosi. Keskeistä on tehdä perinneyhdistys ja perinneosasto tutuksi Kotkan-Pyhtään alueella ja tunnistaa seutukunnan veteraani-, maanpuolustus- ja reserviläisyhdistysten nykyisen toiminnan eri muodot ja yhteisen tekemisen mahdollisuudet, toteaa Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja Jouko Rauhala.

Perinneosaston perustamistilaisuudessa oli edustajia Kotka-Pyhtään alueen veteraani-, maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöistä sekä Kotkan ja Pyhtään nuorisovaltuustojen edustajat.
Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta sekä Kotka-Kymin ja Pyhtään seurakunnat olivat jo aikaisemmin ilmaisseet sitoutumisensa perinneosaston tehtäviin ja toimintaan.

– Toiminnan yhtenä mottona on, että sotien 1939–1945 uhraukset muistetaan ja sotasukupolven arvot Suomen kansan tarinassa säilytetään ja niitä vaalitaan vapaan sekä vauraan Suomen perustana, Rauhala sanoo.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa