Kotka rikkoi yksinmyyntisopimusta – joutuu maksamaan 62 000 euroa

Kotka kaupunki joutuu maksamaan KW Catering & Consulting Oy:lle vahingonkorvausta 62 000 euroa kahvin yksinmyyntisopimuksen rikkomisesta Tall Ships Race -tapahtumassa 2017.
Turun hovioikeus päätti asiasta 10.3. Varsinais-Suomen käräjäoikeus oli hylännyt hylännyt KW Catering & Consulting Oy:n Kotkan kaupunkia vastaan nostaman kanteen kokonaisuudessaan. Kotkan kaupunki aikoo tyytyä hovioikeuden päätökseen.
Sopimusriidan taustalla olivat Kotkan ja Turun kaupunkien samanlaiset kahvin yksinmyyntisopimukset Tall Ships Race – tapahtumassa 2017. Sekä Kotkan että Turun tapahtumassa sallittiin yksinmyyntiehdosta poiketen myös muiden tahojen järjestämä kahvinmyynti.
Kaupungeissa tapahtumankulku on ollut hiukan erilainen ja sen takia käräjäoikeus päätyi eri sisältöisiin ratkaisuihin. Käräjäoikeus oli hyväksynyt vastaavan kanteen Turun kaupunkia vastaan.
Hovioikeus katso, että Kotkan kaupunki on myös syyllistynyt sopimusrikkomukseen salliessaan muiden tahojen myydä kahvia tapahtumassa, vaikka sopimuksessa KW Catering & Consultingille oli annettu yksinmyyntioikeus. Hovioikeus katsoi, että kaupungin menettely oli ollut törkeän huolimatonta.
Tästä johtuen hovioikeus ei ole soveltanut sopimuksiin sisältynyttä vastuunrajoitusehtoa, jolla oli rajattu mahdollinen vahingonkorvausvastuu vain välittömiin vahinkoihin. Näin ollen kaupunki joutuu korvaamaan myös välillisiä vahinkoja. Hovioikeus on joutunut arvioimaan vahingonkorvauksen määrää ja päätynyt tuomitsemaan kaupungin maksettavaksi noin 1/3 osan vaadituista vahingonkorvauksista. Kaupungin vastineissa oli pystytty kyseenalaistamaan suurin osa vahingonkorvauksena vaadituista investointikustannuksista.

Kotkan oikeudenkäyntikulut käräjä- ja hovioikeudessa ovat yhteensä noin 28 000 euroa.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa