Kotkan Kantasataman risteily- ja matkustajalaivaterminaalin rakennustyöt ovat käynnistyneet

Kantasatamaan rakennettavan matkustajalaivaterminaalin urakkasopimukset on allekirjoitettu, ja rakennustyöt ovat alkaneet. Tällä hetkellä varastohallissa tehdään perustustöitä sinne rakennettavia tulli- ja rajatarkastustiloja varten.

Risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittämishanke KOTKA PAX parantaa Haminan-Kotkan sataman liikenneinfrastruktuuria Kantasatamassa. Tavoitteena on mahdollistaa ympärivuotinen, turvallinen ja sujuva rajanylitys ja matkustajalauttaliikenne Suomen ja Venäjän välillä.
Säännöllinen matkustajalauttaliikenne vaatii puitteet tulli- ja rajatarkastustoiminnoille, joten hankkeen aikana Kotkan Kantasatamaan rakennetaan ja muokataan tiloja Tullin ja Rajavartiolaitoksen pakollisia tarkastuksia ja palveluita varten.
Haminan-Kotkan satamayhtiö toimii projektin päätoteuttajana ja muina projektikumppaneina ovat Pietarin matkustajasatama ”Marine Façade”, Tulli ja Rajavartiolaitos.
Hanke käynnistyi 1.6.2019 ja jatkuu 31.5.2022 saakka. Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma rahoittaa hanketta kahdella miljoonalla eurolla.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa