Kotkan Yrittäjät: Hyvin toimiva elinkeinopolitiikka on ennen kaikkea tekoja

Kotkan Yrittäjien mielestä Kotkan valmisteilla olevan vetovoima- ja yrittäjyysohjelmassa lupaavia elementtejä toimivasta yritysmyönteisemmästä Kotkasta. Eräänä johtavana ajatuksena on tehdä Kotkasta yritysten kotisatama, mikä on yhdistyksen mielestä hyvin oivallettu.
Hyvin toimiva kaupungin elinkeinopolitiikka on Kotkan Yrittäjien mielestä ennen kaikkea tekoja kaupungin elinvoiman ja elinkeinojen puolesta.

– Ohjelman hyvä asenne ja henki tulee vielä jalkauttaa ja sisäistää kaupungin päättäjien jokapäiväiseen toimintaan ja palvelulupaukseen. Elinkeinopolitiikan keinoja ovat muun muassa yrityksille tarjottavat palvelut, hankintapolitiikka, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, kaavoitus ja rakentaminen, toteaa yhdistyksen hallitus kannanotossaan.

– Nopealla ja ketterällä kaavoituksella kunnasta saadaan houkutteleva investointipaikka yrityksille. Myös lupapalveluiden nopeus on tärkeää investointipäätöksiä tehtäessä. Kaupungin päätöksenteossa tulee aina miettiä päätösten vaikutukset yrityksiin, yritysten toimintaedellytyksiin ja halukkuuteen tehdä Kotkasta yritysten oma kotisatama.
Kotkan Yrittäjät korostaa, että veto- ja pitovoimaansa kehittävän elinvoimaisen kaupungin tulee jatkuvasti käydä aktiivista vuoropuhelua kaiken kokoisten yritysten kanssa.

– Kaupungin tulee panostaa sekä yritys- ja elinkeinotoiminnan edellytysten luomiseen että niiden ylläpitämiseen. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tätä kehitystä kannattaa Kotkassakin tukea, sillä vuosina 2001-2019 pk-yritykset loivat maahamme työpaikkoja yli 160 000 hengelle.
Kotkan Kantasatamaan on yhdistyksen mielestä kehitteillä hyvä mahdollisuus uuden syntymiselle. Tarvittava synergia ja pöhinä syntyy siitä tulevasta yhteisöstä, joka käsittää Merikeskus Vellamon lisäksi Satama Areenan, Xamk:n kampuksen opiskelijoineen ja digiosaamisineen, turvapuiston ja kyberturvallisuuskeskuksen.

– Suunnitteilla on myös lupaavasti yrityspalvelukeskus ja hotelli. Nämä kaikki yhdessä muodostavat oppimis-, yritys- ja kehittämiskokonaisuuden, joka laadittavana olevan strategian mukaisesti samalla muodostaisi kaupungille uuden viihtyisän olohuoneen.

Aluetutkija Timo Aro onkin perustellusti kysynyt, onko Kotkalla varaa olla kehittämättä ja panostamatta Kotkan Kantasatamaan, Kotkan Yrittäjät toteaa.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa