Kulttuuritoimijoilta kysellään tilatarpeista

Nelosteatteri Satamakadulla on yksi kulttuuritoimijoiden nykyisistä harrastustiloista (Kuva: Kotkan kulttuuri)

Kotkan kulttuurin vastuualue selvittää verkkokyselyllä kotkalaisten taiteen, kulttuurin ja luovan alan tilatarpeista.

– Lomakkeella kysymme toimijoiden nykyisin käytössä olevista tiloista, tulevista tilatarpeista ja toiveista, niiden sijainnista ja varustelusta sekä tietysti toivotusta vuokratasosta, kertoo Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara.


Kysely liittyy kaupunginvaltuuston viime vuonna vahvistamaan kaupungin kulttuuriohjelmaan vuosille 2020-2025, jossa päätettiin käynnistää prosessi Kotkan luovien alojen keskuksen perustamiseksi.

– Keräämme tietoa tarvesuunnitelmaa varten, jotta voimme tutkia mahdollisesti käytettävissä olevien, kaupungin omien tilojen sopivuutta.
Kulttuuriohjelmassa visioitiin Kotkan kulttuurin ja luovien alojen yhteisen keskuksen perustamista esimerkiksi Kotkansaaren vanhan sairaalan tiloihin. Tilojen käyttäjiksi kaavailtiin muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua Xamkia, Kotkan seudun musiikkiopistoa, Nuorisoteatteria, Lasten kulttuurikeskusta, kulttuuriyhdistyksiä ja -seuroja sekä luovan alan yrityksiä.

– Hankkeen mahdollisesti vaativan perusparannuksen kustannuksiin on vuosittain haettavissa myös ulkopuolista rahaa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Kyselylomake löytyy osoitteesta: http://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/945/lomake.html
Vastausaikaa on 21.10. saakka. Tarvesuunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa