Kuntavaalit osa 6: Pienet hakevat liittolaisia

Mikko Almgren toivoo valtuustoon ennen kaikkea yhteistyökykyisiä ihmisä.

Tulevissa kuntavaaleissa Kotkassa on ensimmäistä kertaa mukana liike NYT ja feministinen puolue. Pienistä puolueista RKP, krisitillisdemokraatit ja keskusta sen sijaan ovat kuntavaalien vakiokalustoa.
Viime vaaleissa mukana olleiden piraattipuolueen ja KTP:n ehdokkaita ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoitettu mukaan.
Monet pienet pyrkivät hakemaan vaaliliiton kautta voimaa joko suuremmista tai muista pienistä puolueista. Kotkassa perinteisesti RKP ja kokoomus ovat vaaliliitossa, niin nytkin. Kristillisdemokraatit ja keskusta ovat myös solmineet vaaliliiton keskenään.

Feministi ei kelvannut vihreille

Feministisen puolueen ainoa ehdokas Laura Jäntti tunnusteli vaaliliiton mahdollisuuksia ensin vasemmistoliitosta ja sitten vihreistä, mutta tuloksetta. Vihreissä vaaliliittotunnustelu aiheutti pienen myrskyn vesilasissa.
Puheenjohtaja Tiina Rosberg kannatti vaaliliittoa, mutta halusi kysyä jo suostumuksensa antaneiden muiden ehdokkaiden mielipidettä. Tiukassa äänestyksessä vaaliliittoehdotus hävisi.

– Uskon, että uusi (ja vieras) puolue aiheuttaa hämmentäviä ajatuksia ja ehkä koetaan myös uhkana, Laura Jäntti sanoo.

– Kyse ei ollut arvoista eikä henkilöstä, vaan pelkästään teknisestä asiasta, Tiina Rosberg sanoo.
Jäntti työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana ja hänen tavoitteensa politiikassa liittyvät vahvasti työhön. Jäntti tahtoo edistää lasten ja nuorten tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista niin varhaiskasvatuksessa kuin muun muassa kouluissa. Myös lasten ja nuorten oikeus saada tukea on Jäntin mielestä tärkeää.

Liike NYT on yrittäjien asialla

Liike NYT on saanut jalkeille kolme ehdokasta Kotkassa, jo edellisissä eduskuntavaaleissa ehdolla olleen Minna Grenin sekä Ville Salinin ja Atso Juntusen.
Muiden puolueiden tavoitteista poiketen liike NYT korostaa ohjelmassaan kenties eniten yrittämisen edellytyksiä elinvoimaisuuden ehtona.

– Yrittäjille on luotava hyvät toimintapuitteet. Erilaiset yrittäjät ja yritykset eri aloilta rikastuttavat ja monipuolistavat Kotkaa. Yritykset luovat työpaikkoja ja mahdollistavat työssäoppimisen aitoja ympäristöjä opiskelijoille, Minna Gren sanoo.

Keskusta vahtii Kotkan taloutta

Keskusta on ollut Kotkan valtuuston marginaalissa, jos aina sielläkään. Viime vaaleissa keskustasta valtuustoon pääsi ex-perussuomalainen Vesa Levonen, joka kuitenkin kesken tämän kauden erosi myös keskustasta ja perusti sitoutumattomana Suomen kansalaispuolueen valtuustoryhmän.
Keskusta yrittää näissä vaaleissa valtuustoon kahdeksalla ehdokkaalla.

– Vaaliohjelman tärkein asia on Kotkan talouden kuntoon saattaminen, vaikka viime vuosi olikin ylijäämäinen. Talous on laitettava kuntoon eli suu säkkiä myöten kiinni, sanoo paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja ehdokas, eläkkeellä oleva sairaanhoitaja Marja Koskivirta.

Kristillisdemokraatit haluaa yleistä hyvinvointia

Kristillisdemokraattien ja keskustan vaaliliitto tavoittelee yhteensä neljää paikkaa valtuustoon. Toinen nykyisistä kristillisdemokraattisista valtuutetuista, sairaanhoitaja Mikko Almgren sanoo, että kuntapolitiikkaan tarvitaan yhteistyökykyisiä, kuuntelevia, sekä lähelle että kauas katsovia päättäjiä.

– Kotkalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat aivan keskiössä. Tarvitaan ylipäätään normaalia arkea helpottavia asioita, sanoo Almgren, joka haluaa uusia paikkansa.
Kristillisdemokraateilla on vaaleissa tällä hetkellä kymmenen ehdokasta.

RKP ponnistaa vaaleihin kahden ehdokkaan voimin. Nykyisen valtuutetun, asianajaja Johan Bardyn lisäksi ehdolla on FM Benedict Sandelin. RKP on liberaalinen porvaripuolue, jonka ohjelman erityispiirre on tietysti kielikysymys.

RKP ajaaa hyvää kieli-ilmapiiriä

– Haluamme luoda koko Suomeen ja kaikkiin kuntiin hyvän kieli-ilmapiirin. Jokaisen on voitava tuntea tulevansa huomioiduiksi ja uskallettava puhua omaa kieltään, Johan Bardy sanoo.

Kotkassa on perinteisesti kaupungin vahvan norjankielisen väestönosankin perintönä ollut vahva ruotsinkielinen vähemmistö, jonka koulutuksesta äidinkielellään on ollut perusteltua pitää hyvä huoli.

Laura Jäntti haluaa, että lapsilla ja nuorilla on hyvä olla.

Minna Gren ajaa yrittäjien asemaa.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa