Kuusiseen lisää siisteyttä ja autopaikkoja

Kotkan kaupunkisuunnittelu ja Ympäristökeskus ryhtyvät yhdessä Kuusisen alueen toimijoiden kanssa siivoamaan sataman ympäristöä. Alueen siistiydyttyä ryhdytään järjestämään lisää autopaikkoja alueelle sekä järjestämään turvalliset kevyen liikenteen reitit.
Kuusisen saaressa sijaitseva satama toimii saariston yhteysalusliikenteen sekä muun muassa kalastajaliikenteen satamana. Satamasta on myös vuokrattu alueita usealle toimijalle.
Kaupunki on saanut palautetta, että alueella kaivataan parempaa pysäköinnin järjestelyä sekä siistimpää ympäristöä.
Vuosien saatossa on alueelle kertynyt sinne kuulumatonta tavaraa ja jätettä. Osa tavarasta on vuokratuilla alueilla ja osa on yleisillä alueilla. Kaupunkisuunnittelun ja Ympäristökeskus alueelle tehdyssä katselmuksessa todettiin, että vuokra- ja laiturialueille on kertynyt paljon irtaimistoa, joka voidaan nykyisessä tilassaan luokitella jätelain tarkoittamaksi jätteeksi. Alueella on muun muassa erilaisia purkujätteitä, käytöstä poistettuja köysiä, verkkoja sekä muuta kalastusvälineistöä, erilaisia tynnyreitä ja muita astioita, rikkinäisiä kylmälaitteita, ei-merikelpoisia veneitä, aluksia ja moottoreita sekä rikkinäisiä muovipeitteitä.
Vuokratulla alueella olevia on silmämääräisesti useita kuutiometrejä. Alueen toimijoille lähetetään kehotus alueen siivoamiseksi.

Kuusisen sataman itäosassa on valtion hallinnoimia autopaikkoja, joiden aikarajoitus on seitsemän vuorokautta. Kaupungin hallinnoimalla, läntisellä, osalla on kaupungin autopaikkoja, joille on määritelty kahden tunnin aikarajoitus.
Pitkäaikaista paikoitusta on toivottu lisää, jotta saaristoon matkaavat voisivat jättää autonsa yhteysaluksen lähtöpaikan lähelle. Kesäisin haasteena on kasvava saaristoliikenne, jolloin kaikkien saaristoon lähtevien autopaikoitusta ei ole mahdollista järjestää alueelle.
Myös lyhytaikaista pysäköintiä tarvitaan alueella ja lisäksi tarvitaan tilaa saattoliikenteelle. Siivoamalla sataman alue sinne kuulumattomasta tavarasta saadaan lisää tilaa pysäköinnille.
Kaavoituksessa on myös tutkittu autopaikkojen sijoittamista satamaan vievän tien varteen. Tavoitteena on, että alueella tehtävien siivous- ja muiden järjestelyjen myötä saadaan järjestettyä lisää autopaikkoja. Samalla tarkastellaan autopaikkojen aikarajoituksia.
Joitakin autopaikkoja voidaan järjestää maalaamalla ja opastein ja osa autopaikoista vaatii lisäksi rakennustoimenpiteitä. Autopaikoituksen järjestämisen yhteydessä aiotaan huolehtia myös turvallisista kevyen liikenteen reiteistä alueella.
Kaupunkirakennelautakunta käsittelee Kuusisen siistimis- ja pysäköintiasioita ensi viikolla.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa