Lujatalo sai Xamkin kampuksen pääurakan – urakan arvo on 40 miljoonaa euroa

Havainnekuva Xamkin kampuksesta koillisesta katsottuna.


Lujatalo ja Kymenlaakson Kampuskiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kotkansaarelle Kantasatamaan rakennettavasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, Kotkan kampuksesta. Hanke tulee valmistuttuaan täydentämään Kotkan kehittyvää satama-aluetta, jossa on jo ennestään käynnissä useita rakennushankkeita. Hankkeen rakennusteknisten töiden kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Muita urakkatarjouksia ei jätetty.
Lujatalo urakoi Kotkan uuden ammattikorkeakoulukampuksen Kotkan kehittyvälle ja arkkitehtonisesti tavoitteelliselle Kantasataman alueelle. Kampus rakennetaan Merikeskus Vellamon ja suunnitteilla olevan tapahtumakeskuksen läheisyyteen.

Hanke toteutetaan tavoitehintaisena jaettuna urakkana. Eli jos hanke toteutuu alle 40 miljoonan euron tavoitehinnan, molemmat osapuolet hyötyvät. Vastaavasti jos hanke ylittää tavoitehinnan, lisäkustannukset jaetaan osapuolten kesken sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Hankkeen kattohinta on 44 miljoonaa euroa. Sen ylittävä osa menee kokonaisuudessaan urakoitsijan piikkiin.

Hankkeen koko on yli 17 000 neliömetriä.
Rakennuttaja on asettanut hankkeelle tavoitteeksi korkeimman mahdollisen RTS-ympäristöluokituksen hakemisen. Rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytönaikaisessa ylläpidossa huomioidaan parhaalla mahdollisella tavalla ympäristövastuullinen toiminta koko rakennuksen elinkaaren ajalle. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin ja se sitoo yhteen alan yhteiset hyvät kotimaiset käytännöt, kuten Sisäilmastoluokituksen, M1-luokituksen, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10:n ja Viherkerroin-menetelmän.
Hankkeen on suunnitellut työryhmä Arkkitehdit NRT Oy ja Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Suunnittelun keskiössä ovat energiatehokkuus ja tilojen muuntojoustavuus. Luonnonvaloa tiloihin tuovat suuret lasipinnat ja viherkatto suodattaa UV-säteilyä ja tasaa sisälämpötilaa sekä kesällä että talvella. Katolle rakennetaan myös kattoterassi, josta avautuu näkymät merelle. Poikkeuksellisen pitkä, yli 100 juoksumetriä pitkä, yhteen suuntaan kaatava vesikattolape luo rakennukseen yhtenevän ja näyttävän muodon sekä julkisivun.
Rakenteellisesti merkittävä erityspiirre on myös rakennuksen paikallavalettu, jälkijännitetty runko.
– Hanke on Lujatalon Kaakon yksikölle hyvin merkittävä, olemme iloisia, että pääsemme rakentamaan tätä Kotkallekin merkityksellistä hanketta, sanoo Lujatalon Kaakkois-Suomen aluejohtaja Mikko Seppä.
– Uuden kampuksen rakennushanke on tärkeä sekä ammattikorkeakoululle että koko Kotkan kaupungille. Kantasataman uudet tilat muodostavat keskenään kokonaisuuden, jossa osa tiloista on yhteiskäytössä. Kampuksella ja viereen rakennettavalla tapahtumakeskuksella on mm. yhteinen aulatila sekä ravintola, jota käyttävät myös ammattikorkeakoulun opiskelijat. Uusi kampus tuo Kotkan keskustaan pari tuhatta opiskelijaa kaupunkikuvaa elävöittämään, sanoo Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Tero Tallinen.

Työmaa on luovutettu pääurakoitsijalle maanantaina 27.9. ja rakentaminen alkaa lähipäivinä. Kampus valmistuu lokakuussa vuonna 2023.
Kotkan uuden kampuksen muutkin urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina.
Lujatalo toimii hankkeen pääurakoitsijana, jolle sivu-urakoitsijat on alistettu osapuolten välisellä alistussopimuksella.

Kampuksen sivu-urakoitsijat:
Putkiurakka: R.A. Wickholm Oy
Ilmanvaihtourakka: R.A. Wickholm Oy
Sähköurakka: Sähköneliö Oy
Rakennusautomaatiourakka: Caverion Suomi Oy
Hissiurakka: KONE Hissit Oy
UPS-urakka: Are Oy
Varavoimaurakka: Geneset Powerplants Oy
Turvalaiteurakka: Certego Oy
Sprinkleriurakka: Bravida Finland Oy
Maarakennusurakka: Recset Oy
Paalutusurakka: SRV Infra Oy
Teräsrakenneurakka: Teräsnyrkki Steel Oy

Kaasusammutus-, urheilulattia- ja puulattiaurakat kilpailutetaan myöhemmin.
Koko hankkeen kustannusarvio on noin 63 miljoonaa euroa.

Juttua täydennetty 27.9. kello 16.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa