Lukijalta: Mitä Backstaff-raportissa salaillaan?

Kotkan edellinen valtuusto päätti kokouksessaan 3.5.2021 hyväksyä äänestysten jälkeen 10 miljoonan euron suuruisen sijoituksen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja edelleen sijoitettavaksi Backstaff Oy:n rakennuttamaan tapahtumakeskukseen. Eriävän mielipiteen jätti vihreiden valtuustoryhmä ja 16 muuta valtuutettua.

Samassa kokouksessa valtuusto pyysi kaupunginhallitusta käynnistämään sisäisen tarkastuksen, jossa arvioidaan ja tarkastellaan tapahtumakeskuksen rahoituskokonaisuus, rakentamiseen liittyvä prosessi ja sen ohjaus sekä kustannusten nousuun vaikuttaneet tekijät.

Selvityksen piti ulottua tapahtumakeskusta toteuttavaan ja sitä rahoittavaan yhtiöön. Selvityksessä on myös arvioitava muiden mukana olevien konserniyhtiöiden ja Kotkan kaupungin vaikutus kustannuskehitykseen.

4. huhtikuuta 2022 nykyisen valtuuston kokouksessa oli valtuustoaloitteen vastaus ja selitys, että sisäisen tarkastuksen toimeksiantoa ”tarkennettiin” kaupunginhallituksessa 30.8.2021. Olisipa mielenkiintoista tietää, miten sitä tarkennettiin ja miksi?
Toimeksiannon mukainen sisäisen tarkastuksen 119-sivuinen tarkastusraportti 2/2021 käsiteltiin kaupunginhallituksessa 29.11.2021, mutta miksi uudelle valtuustolle esiteltiin raportista vain tiivistelmä? Miksi valtuusto ei ole saanut pyytämäänsä raporttia kokonaisuudessaan?

Tällainen salailu on vähintään huonoa hallintotapaa. Eikö kuntalain mukaan valtuustolle pidä antaa raportti, jota se on itse pyytänyt?

Vihreiden valtuustoryhmä teki asiasta palautusesityksen, johon vasemmisto ja perussuomalaiset yhtyivät. Äänestys hävittiin äänin 22–29. Vanha kokoomus–demari-akseli näyttää taas vievän ja muut vain vikisee.
Missä on kotkalainen läpinäkyvä hallintotapa, kun valtuustolta pimitetään tietoja, joita se on pyytänyt?


VIHREITTEN VALTUUSTORYHMÄ
Tommi Iivonen
Riikka Kinnunen
Michael Pounds
Leena Griinari

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa