Metsäteollisuuden työtaistelut näkyvät satamaliikenteessä

Haminan-Kotkan sataman kautta kulki tammi-helmikuussa 2 235 751 tonnia tavaraa,
joka on 10,8 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Pääliikenteiden sisällä on
tyypillisiä alkuvuoden ajallisista jaksotuksista johtuvia eroja mutta käytännössä koko
liikenteen lasku selittyy metsäteollisuuden työtaisteluilla.

Satamajohtajan Kimmo Naskin mukaan Ukrainan kriisi ei vielä näy luvuissa.

– Ukrainan sodasta johtuva pakoteympäristö on kuitenkin niin massiivinen, että todennäköisesti se tulee

vaikuttamaan huomattavasti Haminan-Kotkan sataman tulevien kuukausien liikenteeseen, Kimmo Naski toteaa tiedotteessa.

– Ukrainan tilanne ei tätä kirjoitettaessa vielä juuri näy satamaliikenteessä. Ainoastaan
tulevan kesän osalta risteilylaivavaraukset ovat lisääntyneet merkittävästi.
Laivavarustamot etsivät korvaavia satamia Pietarin tilalle.

Vientiliikenne laski tammi-helmikuussa 11,1 prosenttia. Eniten vähenivät sellu
(-36,4 %), paperi (-26,8 %) ja kuivabulk (-21,7 %). Viennin puolella nousussa olivat
viime vuoden murheenkryyni nestebulk (+35,7 %) ja sahatavara, joka ei kuulu
työtaisteluiden piiriin (+13,6 %).

Tuonti laski 9,9 prosenttia. Eniten supistuivat työtaisteluista johtuen raakapuun
laivaukset (-22,9 %). Laskusuunnassa olivat lisäksi nestebulk (-11,1 %) ja
kappaletavara (-6,5 %). Nousua tuonnissa kertyi kuivabulkista (+7,1%) ja luokasta
“muu tavara” (+15,5 %).
Kauttakulkuliikenne laski tarkastelujaksolla 9,8 prosenttia. Pienimuotoinen
kotimaanliikenne lisääntyi selvästi. Kontit vähenivät pääasiallisesti työtaisteluista
johtuen. Laivoja satamassa kävi lähes saman verran kuin vuosi sitten (-1,3 %).

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa