Oikeudenkäynti Henry Lindelöfiä vastaan alkoi – kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen

Kotkan ns. sähkökauppoihin vuonna 2017 liittyvä oikeudenkäynti Kotkan entistä kaupunginjohtajaa Henry Lindelöfiä vastaan alkoi Kymenlaakson käräjäoikeudessa tänään. Syyttäjä vaatii Lindelöfille noin 60 päivän ehdollista vankeutta tai tuntuvaa sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Lindelöf kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.
Syyttäjän mukaan tekoa ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää vähäisenä ”ottaen huomioon teon haitallisuus, toimivallan ylityksen selkeys, sopimuksen arvo ja useiden toimintamääräysten rikkominen ja menettelytapojen sivuuttaminen”.
Syyttäjän mukaan Lindelöf on virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa solmimalla Navigatum Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksen Kymenlaakson Sähkön osakkeiden ostotarjouksien hankkimiseksi siten, että toimeksisaajan palkkio olisi 1 prosentti kauppahinnasta. Kaupunginjohtajan päätösvaltuudet päättyvät kuitenkin 100 000 euroon.
Osakkeiden toteutunut kauppahinta oli yli 70 miljoonaa euroa. Lindelöf ei myöskään saattanut sopimuksta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Lisäksi Lindelöf solmi samaan tavoitteeseen tähdänneen toisen sopimuksen NAG Oy:n kanssa, jossa palkkioksi oli sovittu 60 000 euroa ja asiantuntijapalkkioksi 25 000 euroa. Molemmissa sopimuksissa yritysten puolelta sopijana oli sama henkilö.
Asian käsittelylle on varattu kaksi päivää aikaa. Henkilötodistajina kuullaan useita tuon aikaisia Kotkan kaupungin virka- ja luottamushenkilöitä.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa