Öljylämmitys on kallista, mutta niin on siitä luopuminenkin

Mika Rantala ei vielä tiedä, mitä aikoo tehdä talonsa öljylämmitysjärjestelmälle.

Valtionavustus pientalojen öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseksi muilla, ympäristöystävällisemmillä lämmitysmuodoilla on saavuttanut niin suuren suosion, että valtion varaama määräraha tuskin riittää kaikille halukkaille.
Viime syyskuussa alkanut haku tuotti muutamassa kuukaudessa lähes kahdeksan tuhatta hakemusta, jota useammalle valtion viime vuoden budjettiin varaamat 28 miljoonaa euroa tuskin riittävät. Tällä hetkellä hakemuksia on tullut Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka käsittelee kaikki hakemukset, noin 14 000.
Tälle vuodelle valtion budjetissa on varattu 9,4 miljoonaa euroa ja ensimmäisessä lisätalousarviossa siihen on 10 miljoonan varaus.

Kotkan Ristinkalliolla asuva Mika Rantala pitää periaatteessa hyvänä sitä, että valtio myöntää energia-avustusta, jos se pitää tärkeänä, että öljylämmityksestä luovutaan. Asia ei kuitenkaan ole Rantalan mielestä aivan yksinkertainen.

– Pieniä valuvikoja systeemissä mielestäni on.

– Jos määräyksiä annetaan, valtio voisi ottaa myös itse enemmän vastuuta asiassa, Mika Rantala sanoo.
Rantalan mielestä moni öljylämmityksestä luopumista harkitseva joutuu ottamaan lainaa, 10 000-20 000 euroa on iso raha, eikä kaikilla ole sukan varressa ole.

– Mielestäni valtio voisi antaa tällaiselle lainalle takauksen, opintolainojen tapaan.

– Se ainakin helpottaisi valtiota pääsemään tavoitteeseensa.

Rantala puhuu kokemuksesta. Hän asuu vanhempiensa 1970-luvulla rakentamassa talossa, jossa on edelleen öljylämmitys. Viime syksynä hän oli kiinnostunut korvaamaan öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämmöllä, mutta asia tyssäsi juuri lainan vakuuksiin.

– Kiinteistön arvo ei riittänyt vakuudeksi pankille. Eikä pankille merkinnyt mitään se, että taloa on kunnostettu viime vuosina hyvinkin paljon.

– Totta kai muu kuin öljylämmitys tulee halvemmaksi, mutta alkuinvestointi on monelle liian suuri.
Rantala on nyt neuvottomassa tilanteessa ja toivoisi omistavansa kristallipallon, josta näkisi tulevaisuuteen. Talon öljykattila on tulossa tiensä päähän ja olisi uusimisen tarpeessa. Rantala puntaroi, laittaako muutaman tonnin uuteen öljykattilaan, mikä voi lopulta olla hukkasijoitus, vai odottaako, jos muut vaihtoehdot tulevatkin jossain vaiheessa mahdollisiksi.

– Öljyn hinta ei ainakaan alene tulevaisuudessa, se on varma.

Yrittäjä Jukka Miikkulainen varoittaa haksahtamasta läämitysjärjestelmään, jonka huollosta ei ole mitään takeita.

Huolto on tärkeä osa hankintaa
Alan kokenut yrittäjä, kotkalainen Jukka Miikkulainen kehottaa myös antamaan oikeat lähtötiedot, sillä ne ovat asiakkaan vastuulla.
Valtionavustus näkyy myös lämmitysjärjestelmiä myyvän, asentavan ja huoltavan yrityksen tilauskirjassa.

– Kyllä avustus on lisännyt kysyntää. Nyt myydään jo lokakuuta, sanoo Jukka Miikkulainen Kylmähuolto Miikkulaiselta.
Miikkulainen kehottaakin pitämään kiirettä, jos on ajatellut vielä tänä vuonna ja ennen talven tuloa vaihtaa lämmitysjärjestelmänsä. Maalämpöpumpun asentaminen vie yleensä 3-4 päivää.
Miikkulainen ymmärtää omakotiasujaa, jonka kiinteistön arvo ei riitä lämmitysremonttilainan vakuudeksi. Mutta hän ei usko, että valtio lähtee takaamaan lainoja.

– Se olisi loputon suo ja väärinkäytöksiä tulisi varmasti. Eihän valtio takaa lainaa sähköautonkaan hankintaan.

Miikkulaisella on antaa muutamia ohjeita ilmavesi- ja maalämpöpumpun hankintaa harkitseville. Randomisti ei kannata hankkia laitteita halpatuontimaista, koska mitään takuuta laadusta ja varaosien saatavuudesta ei ole.

– Kun tekee ison investoinnin, kannattaa varmistaa, minkälainen huolto yrityksellä on tarjota. Sitä ei useinkaan oteta huomioon.

– Ostopäätöstä tehdessä kannattaa katsoa myös yrityksen historiaa.
Erittäin tärkeänä Miikkulainen pitää sitä, uutta lämmitysjärjestelmää hankittaessa asiakas antaa oikeat lähtötiedot siitä, kuinka paljon öljyä kulunut keskimäärin 3-5 vuoden aikana ja onko käytetty sen ohessa muita lämmönlähteitä kuten varaavaa takkaa.

– Lähtötietojen oikeellisuus on asiakkaan vastuulla.
Lähtötietojen oikeellisuus on tärkeää, sillä uusi lämmitysjärjestelmä rakennetaan ja säädetään niin, että se riittää kiinteistön lämmönlähteeksi yksinään.

Ilma-vesilämpöpumppu maksaa 10 000 – 15 000 ja maalämpöpumppu 15 000:sta ylöspäin. Ne maksavat itsensä takaisin jopa viidessä vuodessa.

– Mitä isompi energiankulutus on, sitä nopeammin järjestelmä maksaa itsensä.

– Nykyisin niitä asennetaan paljon suuriin halleihin, joissa säästöpotentiaali on suuri.
Yrittäjänä Miikkulainen on positiivisen ongelman edessä: työvoimapula on krooninen.

– Alalle ei ole halukkuutta, koulutus on vähän huonoa, ja tässä pitää osata kaikenlaista: sähkötöitä, putkitöitä, kylmätöitä ja asiakaspalveluakin.

– Kolme kaveria palkkaisin heti.

Öljylämmitys vaihtoon
• Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.
• Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta. Avustus myönnetään suunnitelman ja kustannusarvion perusteella, ja se maksetaan, kun hanke on valmistunut.
• Hankkeen kustannukset ovat pitäneet syntyä 1.6.2020 jälkeen.
• Hakemuksia tullut 13 944 (tilanne 10.5.)
• Myönteisiä päätöksiä tehty 6 556
• Kielteisiä päätöksiä tehty 367
• Käsittelyaika hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 6 kk
• Tällä hetkellä käsittelyssä on marraskuussa saapuneita hakemuksia.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa