Satama Areenaan tarvitaan 10 miljoonaa euroa lisää

Satama Areenan aula länteen päin katsoen (ALA Arkkitehdit)

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt Kotkan kaupungilta 10 miljoonan euron sijoitusta yhtiöön tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuksen suunnittelu- ja rakennuskustannusten tarkentumisen vuoksi. Se nostaisi kustannusarvion 35 miljoonaan euroon.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 26.4. Pohjaesityksenä on, että kaupunki hyväksyy Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n ehdotuksen.

Esityksen mukaan päätöksellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä pito- ja vetovoimaa merkittävällä tavalla. Päätös tukee kaupungin laajempaa strategista kehitystä.

Kotkan kaupungin tiedotteen mukaan Satama Areenan kytkeytyminen Kantasataman ja koko kaupungin kehittämiseen tuo tullessaan ylivertaisia positiivisia vaikutuksia aluetalouden myötä verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei toteuteta.

Talousvaikutusten lisäksi Satama Areenan toteuttamisella on nähtävissä erityisen suuri strateginen merkitys useasta näkökulmasta, jota ei voida unohtaa eikä aliarvioida. Talousvaikutuksiksi on laskettu viiden vuoden ajanjaksolla mm. investointien kasvu, työllistävyys ja uusien työpaikkojen syntyminen, vaikutukset aluetalouteen, tontti- sekä kiinteistöveroihin ja käyttötalouteen.

– Tapahtumakeskuksen tiivis synergia XAMKin kampuksen kanssa pienentää kampuksen toteuttamisen kustannuksia ja valmistuessaan nämä tukevat Kantasataman kasvamista kaupunkilaisten olohuoneeksi ja innovaatioiden pajaksi, koska nyt alueen kehittämisen avaimet ovat kaupungilla, toteaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Tiedotteessa todetaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen mukaan kustannusten nousun myötä syntynyt tilanne korostaa entisestään hankkeen vaikutuksesta tulevien aluetalousvaikutusten merkitystä.
– Lisärahoituspäätöstä tehdessä tuleekin tarkastella asiaa laajemmin kuin pelkästään hankkeen toteuttavan kiinteistöyhtiön taloutta tarkastellen. Kustannusnoususta huolimatta edelleen näyttää siltä, että aluetalousvaikutusten myötä hanke on kokonaistaloudellisesti kestävä., Virtanen sanoo.

– Kampus-tapahtumakeskus kokonaisuuden kautta syntyvistä aluetalousvaikutuksista on saatu jo esimakua entisen Teboilin tontille syntyneen hankkeen myötä. Uuden opiskelija-asuntokerrostalon ja uuden päivittäistavarakaupan rakentamisella on merkittävä positiivinen vaikutus talouteemme, sanoo Virtanen.

Aikaisemmin Kotkan Julkisille Kiinteistöille on myönnetty 24,2 miljoonan euron laina. Lisäksi aiemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on todettu, että lopullinen rakennuskustannus määräytyy toteutussuunnitelman ja urakkatarjousten perusteella.

Tapahtumakeskus Satama Areenan suunnittelu- ja rakennuskustannusarvio on kokonaisuudessaan 34,96 milj. euroa. Tästä varsinaisen kilpailutetun rakennusurakan osuus on ennakkotarjouksiin pohjautuvan kustannusarvion perusteella 27,629 milj. euroa + riskivaraus 7 % (1,9 milj. euroa).

Loppuosa kustannuksista koostuu suunnittelusta ja rakennuttajan muista kustannuksista, jotka ovat 3,7 milj. euroa sekä liittymismaksuista 1,0 milj. euroa ja operaattorin käynnistystoimeksiannosta 1,3 milj. euroa. Näin hankkeen kokonaiskustannusarvio on noussut noin 11 milj. euroa alkuperäisestä rahoituspäätöksestä, joka oli 24,2 milj. euroa.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 3.5.

Satama Areenaan tarvitaan 10 miljoonaa lisää

Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt Kotkan kaupungilta 10 miljoonan euron sijoitusta yhtiöön tapahtumakeskus Satama Areenan rakennuksen suunnittelu- ja rakennuskustannusten tarkentumisen vuoksi.

Kotkan kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 26.4. Pohjaesityksenä on, että kaupunki hyväksyy Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n ehdotuksen.
Esityksen mukaan päätöksellä tuetaan kaupungin elinvoimaisuutta sekä pito- ja vetovoimaa merkittävällä tavalla. Päätös tukee kaupungin laajempaa strategista kehitystä.
Kotkan kaupungin tiedotteen mukaan Satama Areenan kytkeytyminen Kantasataman ja koko kaupungin kehittämiseen tuo tullessaan ylivertaisia positiivisia vaikutuksia aluetalouden myötä verrattuna tilanteeseen, jossa sitä ei toteuteta.
Talousvaikutusten lisäksi Satama Areenan toteuttamisella on nähtävissä erityisen suuri strateginen merkitys useasta näkökulmasta, jota ei voida unohtaa eikä aliarvioida. Talousvaikutuksiksi on laskettu viiden vuoden ajanjaksolla mm. investointien kasvu, työllistävyys ja uusien työpaikkojen syntyminen, vaikutukset aluetalouteen, tontti- sekä kiinteistöveroihin ja käyttötalouteen.
– Tapahtumakeskuksen tiivis synergia XAMKin kampuksen kanssa pienentää kampuksen toteuttamisen kustannuksia ja valmistuessaan nämä tukevat Kantasataman kasvamista kaupunkilaisten olohuoneeksi ja innovaatioiden pajaksi, koska nyt alueen kehittämisen avaimet ovat kaupungilla, toteaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Tiedotteessa todetaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan Sami Virtasen mukaan kustannusten nousun myötä syntynyt tilanne korostaa entisestään hankkeen vaikutuksesta tulevien aluetalousvaikutusten merkitystä.
– Lisärahoituspäätöstä tehdessä tuleekin tarkastella asiaa laajemmin kuin pelkästään hankkeen toteuttavan kiinteistöyhtiön taloutta tarkastellen. Kustannusnoususta huolimatta edelleen näyttää siltä, että aluetalousvaikutusten myötä hanke on kokonaistaloudellisesti kestävä., Virtanen sanoo.

– Kampus-tapahtumakeskus kokonaisuuden kautta syntyvistä aluetalousvaikutuksista on saatu jo esimakua entisen Teboilin tontille syntyneen hankkeen myötä. Uuden opiskelija-asuntokerrostalon ja uuden päivittäistavarakaupan rakentamisella on merkittävä positiivinen vaikutus talouteemme, sanoo Virtanen.

Aikaisemmin Kotkan Julkisille Kiinteistöille on myönnetty 24,2 miljoonan euron laina. Lisäksi aiemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on todettu, että lopullinen rakennuskustannus määräytyy toteutussuunnitelman ja urakkatarjousten perusteella.

Tapahtumakeskus Satama Areenan suunnittelu- ja rakennuskustannusarvio on kokonaisuudessaan 34,96 milj. euroa. Tästä varsinaisen kilpailutetun rakennusurakan osuus on ennakkotarjouksiin pohjautuvan kustannusarvion perusteella 27,629 milj. euroa + riskivaraus 7 % (1,9 milj. euroa).
Loppuosa kustannuksista koostuu suunnittelusta ja rakennuttajan muista kustannuksista, jotka ovat 3,7 milj. euroa sekä liittymismaksuista 1,0 milj. euroa ja operaattorin käynnistystoimeksiannosta 1,3 milj. euroa. Näin hankkeen kokonaiskustannusarvio on noussut noin 11 milj. euroa alkuperäisestä rahoituspäätöksestä, joka oli 24,2 milj. euroa.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 3.5.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa