Steveco vastaa haasteisiin jatkuvalla kehitystyöllä

Sekä koko Steveco-konsernin että emoyhtiön liikevaihto ja liikevoitto supistuivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2019. Konsernin liikevaihto oli noin 134 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön osuus oli noin 122,5 miljoonaa.
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat alkuvuoden metsäteollisuuden työmarkkinahäiriöt, koronapandemia sekä laivaselvitysyhtiö Dahlberg´s liiketoiminnan myynti osakkuusyhtiölle.
Liikevoittoa konserni teki 2,5 miljoonaa euroa.

– Yleisesti voi sanoa, että kaikkea toimintaa leimasi laskeva trendi, sanoi Steveco Oy:n toimitusjohtaja Jari Immonen tilinpäätösinfossa torstaina.
Alkuvuoden 2020 työmarkkinahäiriöistä ei ollut päästy vielä kunnolla eroon, kun seuraava markkinahämmentäjä, koronapandemia, astui kuvaan mukaan.

– Siitä lähtien toimintaa on leimannut vaikea ennustettavuus.
Epäselvissä näkymissä jatketaan Immosen mukaan myös tänä vuonna. Myönteistä on hänen mukaansa se, että monien Stevecon päätuotteiden (metsäteollisuustuotteet, sahatavara) kysyntä maailmalla on kohtuullista. Toisaalta suurten merten logistiikassa on koronan vuoksi syntynyt häiriötila, joka näkyy tukkoisina satamina ja varustamojen laiva- ja konttikapasiteetin puutteena. Toiminta hidastuu.

– Eikä Suezin kanavan kriisi ainakaan yhtään helpota tilannetta.
Kaikesta huolimatta Immonen katsoo tulevaisuuteen kohtalaisen luottavaisesti. Häiriötilanteen uskotaan toki jatkuvan vuoden loppuun saakka tai jopa ensi vuoden alkuun.
Stevecon toiminnan johtotähtenä on jatkuva kehitystyö. Keskiössä on asiakaskeskeisyys. Steveco pyrkii olemaan asiakkailleen pitkäaikainen ja hyödyllinen kumppani, joka tulevaisuudessa pyrkii entistä kokonaisvaltaisemmin ratkaisemaan asiakkaittensa logistisia ongelmia.

– Laajennamme palveluvalikoimaamme entisestään ja tuotamme asiakkaillemme järjestämällä kuljetuksia ja yksiköimällä tuotteita.
Investointiohjelmaansa Steveco jatkoi hankkimalla uusia nostureita sekä työkoneita. Merkittävän uuden asiakkuuden hoitamiseksi hankittiin kiinteistöyhtiön koko osakekanta, joka hallinnoi Mussalon satamassa sijaitsevaa noin 23 000 neliön kokoista varastohallia.
Steveco-konsernin organisaatiota uudistettiin. Merkittävin muutos oli tuotannon siirtäminen yhden johdon alle.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa