Suurimmat valtuustoryhmät ovat lisärahoituksen takana

Havainnekuva salista suurimmillaan. (ALA Arkkitehdit)

Kymensuu-lehti pyysi perjantaina Kotkan valtuustoryhmien puheenjohtajia mainitsemaan kolme tärkeintä pointtia, minkä vuoksi valtuuston pitäisi hyväksyä/hylätä 10 miljoonan euron lisäsijoitus Backstaff Oy:hyn tapahtumakeskuksen rakentamiseksi.
Ratkaisevassa asemassa olevat suuret valtuustoryhmät (kokoomus ja demarit) näyttävät edelleen seisovan lisärahoituksen takana. Kokoomuksen rivit eivät ole missään vaiheessa rakoilleetkaan, mutta demareissa liikehdintää on ollut, mutta enemmistö ollee esityksen hyväksymisen kannalla. Myös kristillisdemokraattien kaksi valtuutettua puoltanee esitystä.
Vasemmistoliitto, vihreät, perussuomalaiset ja kansalaispuolue ovat jäämässä vähemmistöön.

Näin puheenjohtajat vastasivat:

Pia Hurtta (sd.)
Esitys pitäisi hyväksyä, koska

 1. Tapahtumakeskus-kampuskokonaisuus on valtuuston hyväksymällä hankesuunnitelmalla sidottu yhteen. Hankkeet perustuvat tilojen yhteiskäyttöön (aulatila, ravintola- ja keittiötilat, energiakeskus). Mikäli Xamkin halutaan aloittavan toimintansa uudella Kotkan kampuksella syksyllä 2023 on päätös kyettävä tekemään nyt.
 2. Kantasatama on elinvoimaa lisäävä kokonaisuus, jolla vahvistetaan osaamispääomaa sekä alueen matkailu- ja tapahtuma-alaa. Kokonaisuudessa eri palaset synnyttävät lisäarvoa toinen toisilleen ja tuottavat sitä kautta myös laajempia aluetaloudellisia vaikutuksia. Kokonaisuuden tuoma asiakasvirta tarjoaa myös uusia yritystoimintamahdollisuuksia.
 3. Tapahtumakeskus – Xamk -kokonaisuus lisää Kotkan veto- ja pitovoimaa, erityisesti nuorten osalta.

Saila Piipari-Huovila (kok.)
Esitys pitäisi hyväksyä, koska

 1. Valtuustoryhmämme näkee tapahtumakeskuksen erittäin merkittävänä osana kaupungin vetovoimatekijäksi nousevan Kantasataman kokonaisuutta,vaikka pidämmekin kustannusten nousua massiivisena. Kustannuksia arvioitaessa on hyvä huomioida myös mm. hankkeen positiiviset aluetalousvaikutukset.
 2. Investointeja kaupungin elinvoimaan on tehtävä ja kehitys kiinnostavana korkeakoulu- sekä tapahtumakaupunkina on mahdollistettava.
 3. Uudelleenvalmistelu aiheuttaisi kustannuksia sekä tapahtumakeskus- että kampushankkeelle ja sillä saavutettavia säästöjä tapahtumakeskuksen hintaan on vaikea arvioida. Riskinä on, että säästettäisiin tilojen toiminnallisuudesta, jotka takaavat tapahtumakeskuksen houkuttelevuuden tapahtumajärjestäjille.

Antti Hyyryläinen (vas.)
Esitys pitäisi hylätä, koska

 1. Määräraha ylittää merkittävästi valtuuston aiemmin päättämän 24,2 milj. € investointitason ja on täten ristiriidassa hankesuunnitelmaan seuraavasti kirjatun ehdon kanssa: ”Tapahtumakeskushanke toteutetaan tavoitehintamenettelyllä tai jollakin muulla urakkamuodolla, joka tukee hankesuunnitelmassa mainitussa investointitasossa pysymistä.”
 2. Valtuusto ei ole saanut selkeätä kustannusarviota ja perusteluja lisämäärärahan käytöstä ja lisämäärärahaesitys on tuotu myös liian lyhyellä valmistautumisajalla päätöksentekoon.
 3. Hankkeen suunnittelu- ja valmisteluprosessin aikana alkuperäisestä valtuuston hyväksymästä hankesuunnitelmasta on merkittävästi poikettu ilman, että valtuustoa on tiedotettu tai sen kantaa näihin muutoksiin tiedusteltu.

Petri Pietiläinen (vihr.)
Esitys pitäisi hylätä, koska

 1. Valtuuston päätöstä 24.2. miljoonan investoitimäärästä ei ole kunnioitettu edes siten, että suunnitelmien muuttuessa olisi asia tuotu valtuustoon tai edes kaupunginhallitukseen. Backstaffin pitää suunnittelussa pitäytyä valtuuston päätökseen. Muuttunutta tilannetta pitäisi raportoida, mitä ei ole tehty.
 2. Näyttää siltä, että ne tahot, jotka ovat yrittäneet nostaa suunnitelmien ja valtuuston päätöksen välistä rahallista ristiriitaa esiin, on siivottu vähin äänin pois hankkeesta. Tämä antaa eittämättä kuvan salassa tehdyistä päätöksistä, joita ei ole tuotu hallituksen tai valtuuston tietoon.
 3. Tapahtumakeskusprosessissa on Backstaffin hallituksen annettu tehdä päätökset ilman minkäänlaista valvontaa. Vihreiden mielestä prosessi ei millään tasolla täytä hyvän hallinnon periaatteita. Kaikki kunnallinen päätöksenteko pitää olla avointa, läpinäkyvää ja julkisen keskustelun kestävää. Tämä ei ole tässä prosessissa lähelläkään. Lisärahan myöntäminen on loukkaus kuntalaisia kohtaan.

Jani Paananen (ps.)
Esitys pitäisi hylätä, koska

 1. Alun perin oli tarkoitus sijoittaa sähkörahoista tietty osa, 20 miljoonaa, tapahtumakeskukseen. Sen jälkeen rahaa tarvittiin lisää ja sitä myönnettiin, ja meille kerrottiin, kuinka se oli maksimihinta. Se taas nähtiin kuinka käy, hinta vaan nousee.
 2. Jos, jälleen kerran, myönnämme lisää rahaa, mikä estää, ettei vuoden parin päästä tule seuraava pyyntö, kun kustannukset on taas kasvaneet.
 3. Kaupungilla on jo karsittu omaa investointilistaa rankasti, koska ei ole varaa investoida kaikkeen, mitä tarvitaan.

Vesa Levonen (kansalaispuolue)
Esitys pitäisi hylätä, koska

 1. Alun perin Kantasatama piti kehittää yksityisen rahoituksen turvin, jolloin tällaiset hankkeet eivät olisi rasittaneet konsernin ja kaupungin tasetta. Hanketta on lisäksi viety eteenpäin salamyhkäisesti alkuperäisen kehittämistarkoituksen jälkeen.
 2. Kyseisenlainen tapahtumakeskus on liian suuri riski ja hyvin todennäköisesti täysin kannattamaton hanke kaupungille pitkässäkin juoksussa, sillä riskit ovat vain entisestään kasvaneet koronan ja sen takia, että hinta nyt nousee jyrkästi entisestään siitä, mitä on aiemmin päätetty ja kyse oli vain ns. sähkörahojen käytöstä ko. sijoitukseen, jotka nyt eivät riitä mitenkään, vaan mennään taas lisävelan puolelle.
 3. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että veronmaksajien varoja käytetään asianmukaisesti ja lain mukaan oikein sen tuottamiin palveluihin, tehtäviin ja ns. perusinfraan esim. päiväkodit ja koulut. Tämänkaltainen elinkeinohanke on vaaraksi koko kaupungin taloudelle ja olemme muutenkin hyvin pian siinä tilanteessa valtion koronarahan hanojen mentyä kiinni, että isolla työllä ja vaivalla tasapainoon saatu talous uhkaa kääntyä taas alijäämäiseksi. En ole myöskään vakuuttunut hankkeen laillisuudesta nyt ns. suorahankintamenettelyn suhteen, kun urakkatarjouksia ei saatu lainkaan ja mitä meille valtuutettuina on asiasta kerrottu, eikä mitään asiakirjoja meille ole liikesalaisuuksiin vedoten suostuttu näyttämään (kustannuslaskelma, urakkatarjouspyyntö, urakkatarjous).

Kristillisdemokraateilta vastausta ei tullut.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa