Lukijalta: Tapahtumakeskuksen suunnitelmat uusiksi kampuksen viivästymisen johdosta

XAMK:n julkaiseman tiedotteen mukaan Kantasatamaan kaavaillun kampuksen rakentaminen viivästyy vähintään puolella vuodella. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy päätti ottaa rakennusurakan osalta aikalisän, koska urakkaan saatiin vain yksi tarjous.

Olisipa Kotkan kaupunginvaltuusto ollut päätöksessään yhtä viisas kuin Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy ja ottanut 3.5.2021 samankaltaisen aikalisän tapahtumakeskukselle myönnetyn kymmenen miljoonan euron lisämäärärahan osalta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun muun muassa sillä perusteella, että tapahtumakeskuksen urakkatarjouskilpailuun ei tullut yhtään tarjousta, jonka myötä Backstaff Oy oli päätynyt aiempaan tietoon verrattuna huomattavasti kustannuksiltaan kalliimpaan suorahankintaan.
Kiireistä aikataulua, jolla valtuusto joutui päätöksensä tekemään, perusteltiin ennen kaikkea sillä, että kampuksen rakentamista ei voi viivästyttää.

Nyt kampus on viivästymässä kaupunginvaltuuston päätöksestä huolimatta. Tämän myötä myös tapahtumakeskuksen suunnitelmien uudelleen tarkastelulle on avautumassa lisäaikaa.
Mielestämme nyt tulisi menetellä kuten vasemmistoliitto palautusesityksessä esitti: tutkitaan, miten rakennuksen voisi rakentaa kustannustehokkaammin ja voiko rakentamisesta järjestää uuden kilpailutuksen.
Nyt saatu aikalisä mahdollistanee urakan uudelleen tarkastelun ilman, että se viivästyttää kampuksen rakentamista. Katsomme, että kaupungilla on velvollisuus pyrkiä edistämään tapahtumakeskusta kustannustehokkaalla tavalla ja pyrkiä siihen, ettei myönnettyä lisämäärärahaa tarvitsisi kokonaisuudessaan käyttää. Jokainen investointiin hukattu ylimääräinen euro tulee kuitenkin rasittamaan Kotkan ja kotkalaisten taloutta sille asetetuista odotuksista huolimatta.

Antti Hyyryläinen (vas.)
valtuustoryhmän puheenjohtaja
kuntavaaliehdokas

Joona Mielonen (vas.)
kaupunginhallituksen jäsen
kuntavaaliehdokas

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa