Torille ei ole tulossa kiinteitä kojuja


Kotkan torille ei näillä näkymin ole tulossa kiinteitä torikojuja. Sen sijaan kaupungilla saattaisi olla halukkuutta suunnitteluttaa ja hankkia siirrettäviä torikojuja, joita voidaan vuokrata tai antaa käyttöön risteilylaivojen satamavierailuihin ja erilaisiin sesonki- ja muihin tapahtumiin myynti- ja markkinointikojuiksi eri torialueille. Kojujen suunnittelusta voitaisiin järjestää kilpailu arkkitehtuuriopiskelijoille. Kojujen sopiva määrä olisi 20—30.
Kaupunkirakennelautakunta käsittelee Kokoomus/RKP:n tekemään valtuustoaloitetta tiistaina. Valtuustoaloitteessa esitetään kiinteiden torikojujen rakentamista. Niiden avulla kauppapaikat voidaan määrittää halutulla tavalla ja saada kauppiaat tiiviisti lähelle toisiaan.
Kirjoittamassaan vastauksessa kaupunkisuunnittelujohtajan Markku Hannonen toteaa, että yhtenäisillä myyntikojuilla voidaan luoda yhtenäistä kaupunkikuvaa ja lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi toteutuksen laatutaso. Korkeatasoisen lopputuotos merkitsee helposti huomattavia kustannuksia sekä kaupungille että toimijoille.

– Rakenteiden sijoittaminen on Kotkan torilla haasteellista, myyntipisteiden tulisi olla avoimia sekä torille että Kauppakadulle, mikä sinänsä tuntuisi luontevalta paikalta kojujen sijoittamiseen. Kahteen suuntaan avautuminen asettaa haasteita kojujen toiminnallisuuden suhteen. Torikaupan sesonkiluonteisuuden vuoksi kojut tai katokset ovat suurimman aikaa tyhjillään, mikä vähentää elävyyttä entisestään. Katokset muodostuvat helposti tyhjinä ollessaan oleskelutiloiksi, joiden siisteydessä voi olla toivomisen varaa, todetaan esityksessä.

– Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kiinteillä torikojuilla ei pystytä ratkaisemaan torin vilkastuttamista. Vilkas torielämä on kuitenkin tavoiteltavaa, ja sitä kannattaa edistää.
Vilkastamisessa toimivimmiksi keinoiksi, myös yrittäjäpalautteen mukaan, on arvioitu erilaisten tapahtumien lisääminen ja torin avoimen käytön aktivointi ja helpottaminen kaupunkilaisille, yrityksille ja yhdistyksille. Kaupunkisuunnittelu esittää, että kaupungin vastuualueet käynnistävät yhteisen projektin tapahtumien lisäämiseksi torilla yhdessä torin yrittäjien, toritoimintaa organisoivan Kotkan Kauppatie ry:n ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa