Uutta uimahallia asetellaan nykyisen paikalle – nykyisen sisäaltaan kunto huolestuttaa

Selvitys osoittaa, että uudelle Katariinan uimahallille on tarvetta Kotkassa. Tamperelaisen Sport Venuen tekemä selvitys suosittaa uuden hallin rakentamista nykyiselle paikalle maauimalan yhteyteen. Toisaalta nykyinen paikka rajoittaa jonkin verran uuden hallin kokoa.
Sport Venuen asiantuntijoiden mukaan uuden uimahallin rakentamista nykyisen tilalle puolustaa muun muassa uimalan liittyminen nauhamaiseen liikunnalliseen kokonaisuuteen, joka alkaa Arto Tolsa -areenalta ja päättyy Katariinan meripuistoon.
Sijaintia puolustaa myös väestön keskittyminen ja koulujen läheisyys.
Katariinan uimahallin tarveselvitystä käsitellään parhaillaan kaupunginvaltuuston tiedonantokokouksessa. Valtuutetut kaipasivat selvityksen tekijöiltä esimerkiksi vaihtoehtoisten sijaintien vertailua.
Asiantuntijoiden mukaan uimahallin ja maauimalan yhdistelmä on yleensä hyvä yhdistelmä. He kehottavat kiinnittämään huomiota myös tulevan hallin monitoimisuuteen ja muunneltavuuteen, jolloin se palvelisi nykyistä paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä samanaikaisesti.

Lisää allastilaa, 50 metrin ratoja, esteettömyyttä
Tarveselvityksessä esitetään, että uudessa hallissa olisi allaspinta-alaa enemmän kuin nykyisessä hallissa. Nykyisin vesineliöitä on 451, kun uuteen esitetään 800 neliötä.
Hyvä olisi niin ikään, että hallissa olisi myös 50 metrin ratoja, jotka palvelevat koko ajan kasvavaa kuntouimareiden ryhmää.
Myös esteettömyyteen ja akustiikkaan pitää tulevassa hallissa kiinnittää huomiota.
Asiantuntijoiden mukaan Katariinan uimahallin käyttöaste on jo nyt hyvä.

– Kysyntää on. Ihmiset haluavat tulla uimahalliin, totesi Jari Räikkönen Sport Venuesta.
Lukuisia vastaavanlaisia tarveselvityksiä tehnyt Sport Venuen asiantuntijat arvioivat, että tämän kokoisen uimahallin kustannusarvio on 12-16 miljoonaa euroa.
Uudessa hallissa arvioidaan käyvän vähintään 200 000 henkilöä vuodessa eli keskimäärin 550 ihmistä päivässä.

Nykyisen sisäaltaan kunto huolestuttaa
Nykyisen sisäaltaan kunto huolestuttaa jälleen. Kesän aikana tehdään tutkimuksia, miten betonirakenteet voivat ja ovatko korjattavissa. Vuodelta 1970 olevan hallin tekninen käyttöikä on jo ylittynyt.
Kotkan toimitilapäällikön Tero Huuskon mukaan on vielä epävarmaa, saadaanko sisäallas syksyllä käyttöön.
Nykyinen tilanne yllätti virkamiehet. Maauimala pyritään pitämään auki mahdollisimman pitkään.

Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa