Vastine: Tavoitteena hiilineutraali kaukolämpö 2030

Kymensuu-lehden julkaisema juttu (Kymensuu 8/2021 ja www.kymensuu.fi 23.8.) Kotkan hukkalämmöistä sisältää virheellisiä lukuja ja vanhentuneita väittämiä. Jotta lukijoille ei jäisi väärää kokonaiskuvaa, kerron seuraavassa muutamia esimerkkejä toiminnastamme.

Olemme olleet mukana laatimassa Kotkan ilmasto-ohjelmaa ja myös toteutuksesta iso osa lankeaa meille. Kaukolämmön päästöjen vähentämisen lisäksi myös mm. sähköinen liikenne on olennaisessa osassa ohjelmaa ja latausinfraa onkin rakennettu eripuolille Kotkaa nopeaan tahtiin. Kotkan Energia on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Me olemme kotkalaisten oma energiayhtiö, jonka tärkeänä arvona on tarjota kohtuuhintaista energiaa kaupunkilaisille ja mahdollistaa teollisuuden ja työpaikkojen pysyminen ja syntyminen alueelle.

Olemme tehneet viimeisen 10 vuoden ajan töitä juuri päinvastaisen tulevaisuuden eteen, kuin mitä jutussa annetaan ymmärtää. Työ jatkuu entistä kovempana. Olemme saaneet juuri valmiiksi Kotkan Energian tiekartan kohti hiilineutraalisuutta vuonna 2030. Tähän on käytetty laajaa omaa ja ulkopuolista asiantuntijajoukkoa. Selvityksessä on tutkittu hyvin tarkkaan hukkalämpöjen hyödyntämistä, geolämpöä, merilämpöä, Katariinan luolia akkuvarastoina ja muita vaihtoehtoisia tuotantomuotoja. Selvityksen aikana on oltu yhteyksissä eri teollisiin toimijoihin alueella (myös Kotkamills on ollut tässä myös mukana). Tiekartassa on myös laadittu investointi- ja toimenpideohjelma, jolla Kotkan kaukolämpö on hiilineutraalia vuonna 2030.

Asiakkaille olemme tuomassa tänä syksynä Älykkään Kaukolämmön, jolla voi osallistua energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen. Lisäksi olemme tuoneet jo aikaisemmin uuden Toivo-tuotteen (100 %:sesti uusiutuva kaukolämpö). Myös muita uusia tuotteita on kehitteillä. Kaukolämpö on voimakkaasti uudistumassa.

Kotkan Energia on mukana Cursorin Invest In -toiminnassa, Business Mooring -ryhmässä, Kotkaan perustettavassa akkuprofessuurissa ja monessa muussa alueellisessa hankkeessa tutkimassa ja tarjoamassa energiapalveluita. Olemme tarjonneet ja tulemme tarjoamaan Datacenter hankkeisiin, akkutehtaisiin ja muihin alueelle sijoittuviin hankkeisiin hukkalämmön hyödyntämistä.

Kantasataman Energiakeskus toteutetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti, laajojen ja tarkkojen konsulttiselvitysten jälkeen valitulla konseptilla ja alan parhaiden asiantuntijoiden suunnittelemana. Jutussa esitetyt luvut ja euromäärät eivät pidä paikkaansa. Energiakeskuksessa tuotettu lämpö tulee olemaan 100 % uusiutuvaa ja jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen muiden asiakkaiden hyödyksi. Tapahtumakeskuksen konsertissa jammailevien ihmisten tuottamaa lämpöä voidaan käyttää Xamkin kampuksen tai tulevaisuudessa hotellin lämmittämiseen. Muut jäähdytyskojeet ovat varalla. Suunnittelemamme Energiakeskus sisältää kaikki alueelle rakennettavan putkiston ja liittymien kulut, jotka ovat merkittävä osa investointia. Nämä kulut jäävät usein muilta huomioimatta. Lisäksi Kotkan Energialle on myönnetty Kantasataman Energiakeskushankkeeseen valtion energiatukea 0,5 milj. euroa, joka osaltaan parantaa investoinnin kannattavuutta.

Hukkalämpöjen parempi hyödyntäminen on tätä päivää ja siksi myös osa Kotkan Energian Tiekarttaa kohti hiilineutraalisuutta.

SAMI MARKKANEN
toimitusjohtaja
Kotkan Energia Oy

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa